Obavijest Hanfe o edukativnim aktivnostima

Objavljeno: 23. ožujka 2020.

S obzirom na epidemiološku situaciju (utjecaj koronavirusa/COVID-19), Hanfa je u cilju minimiziranja mogućnosti širenja koronavirusa odgodila sve edukativne aktivnosti koje je planirala održati tijekom obilježavanja Europskog i Svjetskog tjedna novca. Osim planiranih aktivnosti s drugim dionicima, tijekom Europskog i Svjetskog tjedna novca bilo je planirano održavanje studentskih debata, edukacija za učenike srednjih škola te održavanje prve u nizu cjelodnevnih radionica o temama iz područja tržišta kapitala, mirovinskih fondova i osiguranja za zainteresiranu javnost u prostorima Hanfe. Hanfa će spomenute planirane aktivnosti provesti kada se za to ostvare uvjeti, a planira i druge aktivnosti u vezi s financijskim opismenjavanjem šire javnosti i ciljanih skupina, o čemu će sve potrebne informacije pravovremeno objaviti na svojim internetskim stranicama.