Novo - Online prijave za polaganje ispita za distribuciju osiguranja i/ili reosiguranja

Objavljeno: 27. srpnja 2021.

Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u Registar (Narodne novine, broj 9/2021) Hanfa obavještava javnost o početku podnošenja online prijava za polaganje ispita za upis u registar posrednika i sporednih posrednika u osiguranju (dalje u tekstu: online prijava).

Obrazac za online prijavu nalazi se na poveznici ovdje. 

Od dana početka podnošenja online prijava prijavu za polaganje ispita moguće je predati pisanim putem (poštom ili osobnom dostavom) samo iznimno, i to u slučaju kada kandidat obavijesti Hanfu uz prijavu za ispit da iz opravdanih razloga nije u mogućnosti podnijeti online prijavu.