Novi Kodeks korporativnog upravljanja na javnoj raspravi

Vijest objavljena: 29.4.2019.

Novi Kodeks korporativnog upravljanja, koji zajednički izrađuju Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) i Zagrebačka burza, dostavljen je danas na javnu raspravu sudionicima tržišta kapitala, visokoobrazovnim institucijama i ostaloj zainteresiranoj javnosti kako bi svojim prijedlozima i komentarima doprinijeli njegovoj što kvalitetnijoj izradi. Rasprava će trajati do 29. svibnja 2019.

Izradi novog Kodeksa o korporativnom upravljanju pristupilo se s ciljem osuvremenjivanja Kodeksa donesenog 2007. te posljednji put ažuriranog 2010. godine. Postojeće smjernice potrebno je osuvremeniti te u Kodeks implementirati najbolja iskustva europske i svjetske prakse. Projekt izrade novog Kodeksa financira Europska banka za obnovu i razvitak.

Kodeks korporativnog upravljanja dokument je koji definira standarde upravljanja i transparentnosti poslovanja dioničkih društava čije dionice kotiraju na Zagrebačkoj burzi. Dokument propisuje procedure upravljanja koje se temelje na međunarodnim iskustvima i standardima, a imaju za cilj povećanje transparentnosti poslovanja društva, uspostavljanje kvalitetnih internih procesa i nadzora nad upravljačkim funkcijama, sprječavanje sukoba interesa, efikasniju unutarnju kontrolu i sustav odgovornosti, a sve to treba doprinijeti većoj transparentnosti, lakšim investicijskim odlukama te, u konačnici, kvalitetnijoj zaštiti ulagatelja.

„Uzroci financijskih kriza često su povezani s lošim korporativnim upravljanjem. Izradom novog Kodeksa povećat ćemo standard korporativnog upravljanja u Hrvatskoj, izbjeći preklapanja s postojećim zakonima, eliminirati suvišne i nepotrebne detalje, ali i skratiti vrijeme koje će društva trošiti na izvještavanje. S druge strane, zadržat ćemo i povisiti standarde korporativnog upravljanja, a time i povećati povjerenje i zaštiti interese ulagatelja.“ - naglasio je tim povodom predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e, Ante Žigman.

Sva društva čije su dionice izlistane na Zagrebačkoj burzi morat će se uskladiti s novim Kodeksom ili, ako to u nekim stavkama ne bude moguće, detaljno argumentirati razloge neusklađivanja. Najveći napredak koji Kodeks treba donijeti jest poboljšanje u segmentu izvještavanja, a njegova obavezna primjena stupa na snagu već 2020. godine.

Najvažnije predložene novosti odnose se na odgovornosti uprava i nadzornih odbora društava, diversifikaciju članova uprave, posebno spolnu, te nezavisnost uprava i nadzornih odbora. Neki od prijedloga su:

  • usvajanje i objavljivanje tzv. Pravilnika ponašanja koji će se odnositi na članove uprava i nadzornih odbora, ali i na ostale zaposlenike
  • uprave i nadzorni odbori morat će se sastojati od stručnjaka različitih profila
  • nadzorni odbor društva morat će odrediti ciljani postotak ženskih članova nadzornog odbora i uprave koji je potrebno dosegnuti u sljedećih pet godina
  • sva društva morat će odrediti osobu koja će izvršavati funkciju tajnika društva
  • uprave će morati poštovati minimalan rok držanja vrijednosnih papira koje su dobili kao nagradu/bonus te ih neće moći odmah prodavati
  • nagrade članovima nadzornih odbora neće moći uključivati varijabilne elemente ili druge elemente povezane s uspješnošću poslovanja
  • uspostavljanje mehanizma za komunikaciju s manjinskim dioničarima i ključnim sudionicima
  • društva će morati objavljivati politike na temu društveno odgovornog poslovanja, uključujući ne samo ekološke aspekte, nego i područje ljudskih prava, antikorupcije i dr.

Također, predviđeno je da će oba dosadašnja upitnika predstavnici društava od sada moći ispunjavati i dostavljati elektroničkim putem i to na samo jednu adresu, a ne kao ranije i HANFA-i i Zagrebačkoj burzi, što će donijeti olakšanje i pojednostavljenje procedura za sve uključene.

Više informacija dostupno je ovdje.