Novi Akcijski plan Europske komisije za Uniju tržišta kapitala

Europska komisija je dana 24. rujna o.g. objavila novi Akcijski plan za Uniju tržišta kapitala pod nazivom „Unija tržišta kapitala za ljude i tvrtke“ kojim se navodi 16 mjera kroz tri ključna cilja:

  • podržavanje zelenog, digitalnog, uključivog i otpornog gospodarskog oporavka uz osiguravanje dostupnijeg financiranja europskim poduzećima;
  • učiniti EU sigurnim mjestom za štednju i dugoročno ulaganje;
  • integriranje nacionalnih tržišta kapitala u istinski jedinstveno tržište.

Tekst Akcijskog plana dostupan je ovdje, a prilog Akcijskog plana ovdje.

Akcijski plan kroz svojih 16 mjera te posljedično kroz planirane i najavljene izmjene EU propisa može imati značajan utjecaj na poslovanje svih subjekata nadzora Hanfe, kao i na njihove klijente.

Hanfa poziva subjekte iz financijskog sektora, izdavatelje, kao i udruge za zaštitu potrošača da prouče Akcijski plan Komisije te da Hanfi dostave odgovore na četiri ciljana pitanja u dijelu koji je relevantan za njih. Hanfa poziva zainteresiranu javnost da do 30. listopada 2020. Hanfi dostavi odgovore na sljedeća pitanja:

  • Slažete li se sa popisom mjera koje je Komisija predložila? Postoje li dodatne mjere koje bi doprinijele postizanju integracije tržišta kapitala u EU a koje nisu predviđene CMU Akcijskim planom?
  • Koje mjere iz Akcijskog plana smatrate prioritetnima i zašto?
  • Kod koje od predviđenih mjera smatrate da bi se posebna pažnja trebala posvetiti primjeni principa proporcionalnosti, a da se izbjegne nerazmjerno opterećenje kod manjih tržišta?
  • U kojoj mjeri trenutno na Vaš pristup financiranju ili investicijama negativno utječe neharmoniziranost poreznih pravila, stečajnih i korporativnih zakona država članica?

Odgovore na pitanja je potrebno dostaviti do 30. listopada o.g. na mail: cmu@hanfa.hr u obliku ispunjenog upitnika koji je dostupan ovdje.

Prezentacija sa sažetim prikazom Akcijskog plana i njegovih ključnih odredbi dostupna je ovdje.