Mjesečno izvješće za svibanj 2022.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za svibanj 2022.

 

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju svibnja 2022. godine ukupno 2.128.591 člana, odnosno 3.235 članova (0,15 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 88,61 %, u A kategoriji 8,17 %, a u C kategoriji 3,22 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 5.600 novih članova u svibnju, njih 5.472 (97,70 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u svibnju je prestalo članstvo za 2.246 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u svibnju iznosili su 681,7 mil. HRK, odnosno 1,7 % više nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 314,6 mil. HRK, što je 159,1 % više u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju svibnja 2022. iznosila je 130,9 mlrd. HRK, što je za 515,3 mil. HRK (0,39 %) manje u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju svibnja mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 0,33 % za kategoriju A, -0,72 % za kategoriju B i -0,43 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 3,69 % za kategoriju A, 0,31 % za kategoriju B i -3,53 % za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,97 % za Mirex A, 5,22 % za Mirex B i 3,81 % za Mirex C[1].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju svibnja iznosila su 83,5 mlrd. HRK (63,8 % ukupne imovine) te se njihov udio smanjio za 1,07 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova u svibnju je neznatno povećana (za 0,04 p.b. na mjesečnoj razini) te su ona iznosila 27,1 mlrd. HRK, odnosno 20,69 % imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,54 %, a ulaganja u strane dionice 8,14 % ukupne imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 14,6 mlrd. HRK (11,13 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini smanjen za 0,54 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u svibnju 4,12 % imovine, odnosno 5,4 mlrd. HRK.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

U svibnju 2022. godine broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,60 % na mjesečnoj razini, dok se broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) povećao za 0,07 %, čime su spomenuti fondovi brojali 361.475 (ODMF) odnosno 46.035 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u svibnju 2022. iznosile su 64,12 mil. HRK, odnosno 15,6 % više u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u svibnju 2022. iznosile su 26,38 mil. HRK, što je za 0,6 mil. HRK (2,24 %) manje od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 79,55 %, isplate zbog promjene fonda 15,39 %, a isplate zbog smrti 5,05 % ukupnih isplata u svibnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 7,24 mil. HRK u formi jednokratnih isplata, 6,65 mil. HRK putem mirovinskog društva (fonda), a 7,09 mil. HRK transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u svibnju se smanjila za 9,2 mil. HRK (0,12 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,65 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi DMF-ova u svibnju su se kretali od -1,71 % do -0,14 %, dok su se prinosi na godišnjoj razini kretali u rasponu od -5,35 % do 1,43 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja na kraju svibnja 2022. činile su obveznice s udjelom od 53,72 % neto imovine, zatim dionice s udjelom 25,57 % te investicijski fondovi s udjelom od 10,94 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,14 p.b., udio u ulaganja u investicijske fondove za 0,49 p.b., a udio ulaganja u dionice za 0,02 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U svibnju 2022. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u prvih pet mjeseci 2022. iznosila je 5,71 mlrd. HRK, od čega se 1,27 mlrd. HRK (22,2 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 4,44 mlrd. HRK (77,8 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija u prvih pet mjeseci 2022. povećala za 6,25 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 10,74 %, dok je premija životnih osiguranja pala za 6,97 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (29,3 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (14,7 %) te ostala osiguranja imovine (14,6 %). Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 3,11 mlrd. HRK, što je porast od 3,1 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 1,33 mlrd. HRK (rast od 3,9 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 1,78 mlrd. HRK (rast od 2,5 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u prvih pet mjeseci 2022. najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (40,4 %), osiguranje cestovnih vozila (19,8 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (8,1 %) i ostala osiguranja imovine (10,0 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u svibnju 2022. iznosio je 188,4 mil. HRK, što predstavlja rast od 17,1 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija neznatno se smanjila (za 0,86 %) u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 267,5 mlrd. HRK, od čega su 138,9 mlrd. HRK činile dionice, 128,6 mlrd. HRK obveznice, a 65 mil. HRK ETF-ovi. Kod dioničkih indeksa najveći mjesečni rast od 3,12 % ostvario je CROBEXtransport, dok je najveći mjesečni pad zabilježio CROBEX10 (-3,25 %). Mjesečni pad zabilježio je i glavni dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX (-2,39 %), kao i obveznički indeksi CROBIS (-0,76%) i CROBIStr (-0,56 %). Dionica kojom se u svibnju najviše trgovalo bila je ponovno dionica Valamar Riviera d.d., kojom je ostvaren promet od 22,13 mil. HRK (14,36 % ukupnog trgovanja na burzi u svibnju), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni pad od 7,43 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U svibnju 2022. poslovala su ukupno 94 UCITS fonda, jedan više nego u prethodnom mjesecu jer je s radom počeo novi fond u kategoriji „ostali“. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 17,13 mlrd. HRK te je bila za 0,43 mlrd. HRK ili 2,43 % manja u odnosu na prethodni mjesec. U svibnju je i dalje zadržan trend negativnih ukupnih mjesečnih neto odljeva UCITS fondova (-281,7 mil. HRK) zbog dominantnih negativnih neto uplata obvezničkih UCITS fondova (-295,3 mil. HRK). Pozitivne mjesečne neto uplate ostvarili su napajajući fondovi (3,3 mil. HRK) te fondovi iz kategorije „ostali“ (37,7 mil. HRK), dok su negativne neto uplate, pored obvezničkih, zabilježili i dionički fondovi (161 tis. HRK) i mješoviti fondovi (27,3 mil. HRK). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju svibnja činila je 66,7 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 12,8 % odnosno 7,0 % ukupne neto imovine UCITS fondova. Što se tiče prosječnog mjesečnog prinosa ponderiranog imovinom, sve vrste UCITS fondova zadržale su negativan mjesečni prinos i to: napajajući -1,84 %, dionički -1,37 %, mješoviti -0,92 %, ostali -0,57 % i obveznički -0,18 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju svibnja iznosila je 987,2 mil. HRK (mjesečni pad od 3,74 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -3,50 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.

[1] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.