Mirovinski fondovi tema edukativnog online predavanja 15. prosinca

Objavljeno 15. studenoga 2021.

Nova tema u započetom serijalu edukativnih online predavanja Hanfe bit će mirovinska štednja – drugi i treći mirovinski stup. Predavanje će se održati 15. prosinca 2021., s početkom u 10 sati te je otvoreno za sve zainteresirane.

Prisustvovati se može online, uz prethodnu prijavu na e-mail: edukacija@hanfa.hr nakon čega će na vašu e-mail adresu biti poslana uputa za praćenje predavanja.

Na predavanju će vas stručnjaci Hanfe upoznati s mirovinskim sustavom u Republici Hrvatskoj, razlikama i prinosima različitih kategorija mirovinskih fondova, isplatama mirovina, dobrovoljnoj mirovinskoj štednji i drugim informacijama iz područja mirovinske štednje.

To je treće po redu u edukativnom serijalu predavanja koja se održavaju 15. dana u mjesecu, a obuhvaćaju neku od financijskih tema iz djelokruga i nadležnosti rada Hanfe.