Komunikacija s Hanfom od 20. ožujka prvenstveno elektroničkom poštom

Objavljeno: 20. ožujka 2020.

U cilju minimalizacije rizika širenja koronavirusa i zaštite zdravlja i sigurnosti građana molimo sve pravne i fizičke osobe da pismena Hanfi od 20. ožujka 2020. dostavljaju isključivo elektroničkom poštom na adresu pisarnica@hanfa.hr, a ne dostavom na adresu Hanfe.

Pritom je važno voditi računa o tome da je riječ o privremenoj mjeri te da će sve dokumente dostavljene elektroničkim putem biti potrebno naknadno dostaviti i u originalu u Pisarnicu Hanfe, po prestanku važenja izvanrednih okolnosti.

Subjekti nadzora koji svoje izvještaje predaju putem web sučelja Hanfe tako će činiti i u ubuduće, a samo i isključivo u slučajevima tehničkih poteškoća izvještaje mogu dostaviti putem mail adrese pisarnica@hanfa.hr

Također, sva službena komunikacija Hanfe prema subjektima nadzora i ostalim strankama bit će slana elektroničkim putem, na službene e-mail adrese.