JAVNA OBJAVA vezano uz produljenje roka dostave komentara na CP MIFIR_MIFID II review.

Objavljeno: 10. travnja 2020.

ESMA je izdala Javnu objavu kojom produljuje rok za dostavljanje komentara na Javno savjetovanje oko Nacrta izvještaja o reviziji MIFID II/MIFIR vezano uz režim transparentnosti ne-vlasničkih instrumenata i obveza vezano uz trgovanje izvedenicama

Odluka je donesena uzimajući u obzir okolnosti s kojima su suočeni tržišni sudionici vezano uz operativna ograničenja te održavanje kontinuiteta poslovanja uzrokovano COVID-19 situacijom.

Rok za dostavu komentara je produljen sa 17. Svibnja na 14. Lipnja 2020.