Informacija o nadzornoj metodologiji praćenja poslovanja nenovčanih fondova

Vijest objavljena: 11.4.2019.

U vezi sa stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima (dalje: Uredbe o novčanim fondovima) i posljedično preoblikovanjem većine fondova iz kategorije novčanih fondova u kratkoročne obvezničke fondove (samo jedan fond nastavlja poslovanje u kategoriji novčanih fondova), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga informira društva za upravljanje UCITS fondovima, društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima i javnost o tome da je uspostavila nadzornu metodologiju utvrđivanja pokazatelja ranog upozorenja (eng. Early Warning Signals) koju će upotrebljavati za kontroliranje potencijalnog poslovanja nenovčanih fondova u skladu s definicijom novčanih fondova iz Uredbe o novčanim fondovima.

 

Detaljnije informacije o samoj metodologiji:

a) Informacija o metodologiji

b) Prezentacija