IDD direktiva i novi Zakon o osiguranju donijet će značajne promjene u sektoru osiguranja

Vijest objavljena: 3.12.2018.

Kroz novi Zakon o osiguranju bit će implementirana Direktiva (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća (poznatija kao IDD direktiva), što će donijeti značajne promjene u sektoru osiguranja. Najveće novosti odnosit će se na režim i način distribucije te obavezu edukacije distributera osiguranja, što će osim društava za osiguranje obuhvatiti i gotovo 20.000 fizičkih osoba - distributera osiguranja koji se nalaze u postojećem registru Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA).

Svi oni koji će se i ubuduće željeti baviti prodajom osiguranja morat će ispuniti kvotu od 15 sati obavezne godišnje edukacije, a kako bi i dalje zadržali ovlaštenje HANFA-e. Rok za prilagodbu od godinu dana i ispunjavanje spomenute kvote edukacije računat će se prema datumu dobivanja prve licence, a striktno će se početi pratiti od zakonom predviđenog 23. veljače 2019. godine.

Na primjer: ako je datum prvog ovlaštenja zastupnika u osiguranju 3.6.2014. godine, godina u kojoj mora prikupiti 15 sati kontinuirane edukacije, kao jedan od uvjeta za ostanak u registru, podrazumijeva razdoblje 3.6.2018.- 3.6.2019. godine i tako za svaku sljedeću godinu (i to 3.6.2019.-3.6.2020., 3.6.2020.-3.6.2021. i dalje…)

Edukaciju će, kako to predviđa novi zakon, osim HANFA-e moći provoditi i društva za osiguranje, društva za zastupanje u osiguranju, društva za brokerske poslove u osiguranju, Hrvatski ured za osiguranje (HUO), Hrvatska gospodarska komora (HGK), sveučilišne institucije te druge pravne osobe u suradnji s navedenima. Od distributera osiguranja se očekuje da odaberu edukaciju kod neke od ovlaštenih institucija, a one će nakon provedene edukacije biti obavezne evidenciju o polaznicima i ispunjenoj obavezi dostaviti u registar HANFA-e.

Propisana edukacija obuhvaćat će stjecanje znanja, osim o uvjetima osiguranja i važećem zakonodavstvu, i edukaciju iz područja procjene potrebe potrošača, poslovnoj etici, rješavanju pritužbi i odštetnog zahtjeva, poznavanje investicijskih opcija i financijskih rizika, mirovinskog sustava, tržišta štednih proizvoda, sukobu interesa i drugom. 

HANFA će, nakon što novi Zakon o osiguranju stupi na snagu, vrlo brzo izraditi i objaviti pripadajući pravilnik kojim će biti detaljnije propisani svi važni detalji, a više informacija moći će se pronaći i na internetskoj stranici HANFA-e.

Uz to, važna promjena odnosi se i na obavezu da svi posrednici u osiguranju moraju uspostaviti određene interne procedure za upravljanje proizvodima i procjene rizika svake police osiguranja te o tome voditi pripadajući evidenciju, a u cilju što kvalitetnije zaštite prava osiguranika/potrošača.

Registar ovlaštenih distributera osiguranja javno je dostupan putem internetske stranice HANFA-e te je dobro prije sklapanja ugovora o osiguranju, uvidom u registar, provjeriti ima li distributer osiguranja odobrenje u nekoj od kategorija za obavljanje poslova distribucije.

Uz sve navedeno, novi zakon donijet će i promjene nazivlja pa će dosadašnji posrednici postati brokeri u osiguranju ili brokeri u reosiguranju, zastupanje i posredovanje naziva se distribucija osiguranja i reosiguranja, uvode se novi termini poput unakrsne prodaje, a uvode se i nova pravila kod internetske prodaje te zahtjeva dostava „Dokumenata s informacijama o proizvodu osiguranja“ svakom klijentu, a sve u cilju što kvalitetnije distribucije osiguranja i veće zaštite potrošača.