Hanfa – priopćenje svim subjektima nadzora u vezi sa šestim paketom mjera ograničavanja (sankcija) EU-a

Objavljeno: 29. srpnja 2022.

Hanfa skreće pozornost svih subjekata nadzora Hanfe na izmjene vezano uz donesene mjere ograničavanja kao i na produljenje primjene postojećih mjera koje je Europska unija odlučila primijeniti prema Rusiji i Bjelorusiji u vezi s trenutačnom situacijom u Ukrajini.

Vijeće EU-a je 26. srpnja 2022. donijelo odluku kojom se produljuju gospodarske sankcije do 31. siječnja 2023. koje obuhvaćaju ograničenja u području financija, te u područjima energetike, tehnologije, robe s dvojnom namjenom, industrije, prometa i luksuzne robe.

Europska unija usvojila je 21. srpnja usvojila novi paket sankcija protiv Rusije zbog vojne agresije na Ukrajinu. Izmijenjeni su sljedeći propisi:

Službeni list Europske unije br. L193:

 • Uredba Vijeća (EU) 2022/1269 od 21. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini
 • Provedbena uredba Vijeća (EU) 2022/1270 od 21. srpnja 2022. o provedbi Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine
 • Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/1271 od 21. srpnja 2022. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini
 • Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/1272 od 21. srpnja 2022. o izmjeni Odluke 2014/145/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine

Službeni list Europske unije br. L194:

 • Uredba Vijeća (EU) 2022/1273 od 21. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine
 • Provedbena uredba Vijeća (EU) 2022/1274 od 21. srpnja 2022. o provedbi Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine
 • Provedbena uredba Vijeća (EU) 2022/1275 od 21. srpnja 2022. o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji
 • Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/1276 od 21. srpnja 2022. o izmjeni Odluke 2014/145/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.
 • Provedbena odluka Vijeća (ZVSP) 2022/1277 od 21. srpnja 2022. o provedbi Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije.

Navedenim izmjenama na listu osoba kojima se zamrzava imovina dodaje se Sberbank Rusija te još dodatnih 48 fizičkih osoba i 8 pravnih osoba. Dodatne izmjene Uredbe Vijeća 269/2014 kojom se zamrzava imovina su sljedeći:

 • postojeća mogućnost davanja izuzetka za oslobađanje zamrznutih sredstava u članku 6b Uredbe se produžuje do 31.12.2022 (prije ove izmjene navedeni rok bio je do 9.10.2022.).
 • dodaje se mogućnost davanja izuzetka od zamrzavanja imovine kada je to potrebno kako bi se zatvorili postojeći ugovori i za Sberbank Rusija (novi stavak 2.a u čl. 6b Uredbe, rok je 6 mjeseci od usvajanja ovih izmjena),
 • dodaje se mogućnost davanja izuzetka od zamrzavanja imovine kako bi se do 31. listopada 2022. dovršile tekuće prodaje i prijenos vlasničkih prava koja su u izravnom iii neizravnom vlasništvu Sberbank Rusija u pravnoj osobi, subjektu ili tijelu s poslovnim nastanom u Europskoj uniji.
 • dodaje se novi izuzetak (članak 6d Uredbe) po kojem države članice mogu dopustiti pod uvjetima koje odrede i pod uvjetom da sredstva odnosno plaćanja od odmrzavanja imovine ostanu zamrznuta i odmrzavanje imovine ako je to potrebno da se ublaži ili spriječi događaj koji bi mogao imati ozbiljan i značajan utjecaj na ljudsko zdravlje i na sigurnost okoliša.
 • dodaje se novi izuzetak (članak 6e Uredbe) po kojem države članice mogu dopustiti pod uvjetima koje odrede i pod uvjetom da sredstva odnosno plaćanja od odmrzavanja imovine ostanu zamrznuta,  odmrzavanje imovine ako je to potrebno da se kupi, uveze ili transportira poljoprivredne i prehrambene proizvode, uključujući pšenicu i gnojiva.

Uredba Vijeća 269/2014 se također se mijenja i u sljedećim dijelovima:

 • postojeća obveza iz članka 8. koja se odnosi na sve fizičke i pravne osobe u EU da nadležnom tijelu DČ u kojoj boravi ili ima sjedište odmah priopći sve informacije koje bi mogle olakšati provedbu Uredbe, primjerice informacije o računima i zamrznutim iznosima. kao i da i te informacije izravno ili preko države članice proslijedi Komisiji se širi na način da se dodaju informacije o sredstvima i gospodarskim resursima unutar EU-a koje pripadaju, u vlasništvu su ili ih kontroliraju fizičke i pravne osobe, subjekti ili tijela koja su obuhvaćena sankcijama (navedeni u Aneksu I Uredbe) i čija sredstva još uvijek nisu zamrznuta od strane fizičkih i pravnih osoba, subjekata ili tijela koje su imale obvezu tu izvršiti.
 • postojeći članak 9. Uredbe kojim se propisuje zabrana svjesnog i namjernog sudjelovanja u djelatnostima čiji je cilj ili učinak izbjegavanje mjera iz članka 2. proširuje se na način da se propisuje i obveza osoba koje su pod mjerama zamrzavanja imovine da sami prijave svu imovinu koju imaju u EU nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi ta imovina, a ako to ne naprave, to će se smatrati zaobilaženjem mjera ograničavanja.

U paketu prijedloga izmjena nalaze se i izmjene Uredbe Vijeća (EU) br. 833/2014 koje uređuju sektorske mjere ograničavanja. Vezano za financijske usluge, skrećemo pažnju na izmjene članaka 5b i 5c (depoziti i virtualne valute):

 • dodatno se pojašnjavaju mjere zabrane primanja depozita od strane fizičkih i pravnih osoba i entiteta iz Rusije, što sada uključuje i slučaj  ako se navedeno provodi i preko trećih država i entiteta. Također se briše odredba u kojoj je propisano izuzeće da se navedena zabrana primanja depozita ne odnosi na depozite koji su potrebni za nezabranjenu prekograničnu trgovinu robom i uslugama između Unije i Rusije. Novim izmjena navedeno izuzeće može dati nadležno tijelo države članice prema članku 5c Uredbe te se ono prijavljuje EK. Navedeni pristup primjenjuje se i na virtualne valute. 
 • dodano je novo izuzeće od zabrane sudjelovanju u transakcijama s entitetima koje kontrolira ruska država, a koje može odobriti nadležno tijelo, a koje se odnosi na transakcije koje su neophodne za pristup sudskim, administrativnim ili arbitražnim postupcima u državama članicama kao i za osiguranje primjena prava EU-a i međunarodnog prava.
 • u članku 5e koji se odnosi na zabranu središnjim depozitorijima u EU da pružaju usluge za prenosive vrijednosne papire izdane nakon 12. travnja 2022. svim ruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Rusiji ili svim pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Rusiji, dodatno se pojašnjava da se ova zabrana ne odnosi na osobe koje stalno boravište/prebivalište imaju ne samo u državi članici nego i u državi koja je član Europskog gospodarskog prostora ili u Švicarskoj.
 • postojeća zabrana iz članka 5j proširuje se na način da nije samo zabranjeno pružati usluge vezane uz kreditni rejting svim ruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Rusiji ili svim pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Rusiji, nego je zabranjeno i pružati usluge vezane uz kreditni rejting koje bi se odnosile na takve osobe.
 • u člancima 5m i 5n kojima je uređena zabrana pružanja usluga trusta/povjereništva i zabrana pružanja revizijskih i računovodstvenih usluga dodaje se izuzetak prema kojem se ova zabrana ne odnosi pravne osobe, subjekte i tijela koja samostalno ili zajedno kontroliraju pravne osobe, subjekti ili tijela iz države članice Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske.

Pored navedenih sankcija vezanih uz pružanje financijskih usluga usvojene su i ove sektorske mjere:

 • zabranjuje se uvoz zlata iz Rusije ili bilo koje treće zemlje s podrijetlom zlata iz Rusije,
 • jača se provedba mjera vezano za robu s dvostrukom namjenom,
 • pojašnjavaju se odredbe za provedbu sankcija u lukama,
 • pojašnjava se status poljoprivrednih proizvoda i hrane,
 • dopunjuju se odredbe vezano i uz zabrane koje se odnose na sudjelovanje ruskih entiteta u natječajima javne nabave i
 • dodatno se pojašnjavaju standardi za zračni promet.

Međunarodne mjere ograničavanja

Informacije o mjerama ograničavanja, možete naći na stranicama Vijeća i Europske komisije preko sljedećih poveznica:

Stranice Vijeća - kronološki pregled mjera ograničavanja koje je usvojila EU zbog krize u Ukrajini od 2014. do danas zajedno s poveznicama na usvojene mjere,

 

Stranice Europske komisije – dostupno na meniju s lijeve strane odabirom „Financial sanctions: Consolidated list”, nudi uvid u  konsolidiranu listu osoba, skupina i tijela na koje se primjenjuju financijske sankcije EU-a  kroz različite mogućnosti povlačenja i korištenja podataka. Lista je dostupna u više formata:

Ova konsolidirana lista odnosi se na sankcije usvojene vezano za stanje u Ukrajini kao i na sve ostale sankcije koje je usvojila EU i koje su trenutno na snazi.

Podsjećamo da se na stranicama Europske komisije nalaze i često postavljena pitanja vezana uz mjere ograničavanja s posebnim dijelom za pitanja vezana uz financijske usluge. Napominjemo da su nedavno ažurirani dokumenti s često postavljenim pitanjima koja se odnose na:

Pozivamo subjekte nadzora da pozorno prate ažuriranje sanacijskih lista EU-a koje su i ovim paketom sankcija dopunjene. Upute za pristup ažuriranim sanacijskim listama navedene su niže u tekstu.

Informacije o međunarodnim mjerama ograničavanja dostupne su i na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Hanfa je također objavila set pitanja i odgovora u vezi s primjenom međunarodnih mjera ograničavanja i utjecajem krize u Ukrajini RH nebankarski financijski sektor u RH, a koji je dostupan ovdje: HANFA – ČESTO POSTAVLJANA PITANJA U VEZI S MJERAMA OGRANIČAVANJA I SITUACIJOM U UKRAJINI.

Naposljetku, Hanfa poziva subjekte nadzora da joj dostave svoja pitanja i nedoumice u vezi s primjenom mjera ograničavanja u dijelu financijskih usluga. Pitanja se mogu dostavljati na adrese: shpms@hanfa.hr i spnft@hanfa.hr.