Hanfa – priopćenje svim subjektima nadzora o novim izmjenama mjera ograničavanja (sankcija) EU-a

Objavljeno: 16. ožujka 2023.

Deseti paket sankcija

Hanfa skreće pozornost subjektima nadzora na izmjene mjera ograničavanja  koje je Europska unija odlučila primijeniti prema Rusiji nastavno na eskaliranje agresije prema Ukrajini. Desetim paketom sankcija usvojeni su sljedeći propisi:

  • Uredba Vijeća (EU) 2023/426 od 25. veljače 2023. o izmjeni Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine
  • Uredba Vijeća (EU) 2023/427 od 25. veljače 2023. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini
  • Provedbena uredba Vijeća (EU) 2023/429 od 25. veljače 2023. o provedbi Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine
  • Provedbena uredba Vijeća (EU) 2023/430 оd 25. veljače 2023. o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2020/1998 o mjerama ograničavanja zbog teških kršenja i povreda ljudskih prava
  • Odluka Vijeća (ZVSP) 2023/432 od 25. veljače 2023. o izmjeni Odluke 2014/145/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine
  • Odluka Vijeća (ZVSP) 2023/433 оd 25. veljače 2023. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2020/1999 o mjerama ograničavanja zbog teških kršenja i povreda ljudskih prava
  • Odluka Vijeća (ZVSP) 2023/434 od 25. veljače 2023. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

Ovim izmjenama uvedene su mjere ograničavanja za još 87 osoba i 34 subjekata. Ističemo da izmjene Uredbe (EU) 269/2014 (Uredba o zamrzavanju imovine) uključuju i izmjene članka 8. kojima je dodatno propisana obveza dostavljanja informacija od strane fizičkih i pravnih osoba nadležnim tijelima o sredstvima i ekonomskim resursima sankcioniranih subjekata što uključuje i informacije o postupanju s tim subjektima prije samog početka primjene sankcija. Ova obveza odnosi se na sve subjekte nadzora Hanfe, a za središnje depozitorije vrijednosnih papira uvedena  je i posebna odredba kojom se propisuje istovremeno izvješćivanje i Europske komisije. Ovim izmjenama promijenjen je i članak 6b kojim su dodane određene iznimke za otpuštanje određenih zamrznutih sredstava ako je to potrebno za ukidanje operacija, ugovora i ostalih sporazuma što uključuje i odnose sa korespondentnim bankama

Predložene izmjene Uredbe (EU) 833/2014 (Uredba o sektorskim sankcijama) uključuju izmjenu članka 5a gdje se propisuje obveza za cijeli financijski sektor da izvijeste nadležno tijelo i Europsku komisiju o imovini i rezervama Središnje banke Rusije kojima raspolažu. Također je propisana zabrana za sudjelovanje ruskih državljana u upravljačkim tijelima vlasnika ili operatera kritične infrastrukture.

Međunarodne mjere ograničavanja

Informacije o mjerama ograničavanja, možete naći na stranicama Vijeća i Europske komisije preko sljedećih poveznica:

Stranice Vijeća - kronološki pregled mjera ograničavanja koje je usvojila EU zbog krize u Ukrajini od 2014. do danas zajedno s poveznicama na usvojene mjere,

Stranice Europske komisije – pod pregledom sankcija i povezanih alata nalazi se poveznica na konsolidiranu listu osoba, skupina i tijela na koje se primjenjuju financijske sankcije EU-a (u PDF, CSV i XML formatu). Za pristup potrebno je  kreirati EU Login. Upute za kreiranje EU Login-a nalaze se na ovom linku. (Idite na set pitanja pod „Ne radim u instituciji Europske unije“ i odaberite poveznicu „Kako izraditi račun za EU Login“).

Na stranicama Europske komisije nalaze i često postavljena pitanja vezana uz mjere ograničavanja s posebnim dijelom za pitanja vezana uz financijske usluge.

Informacije o međunarodnim mjerama ograničavanja dostupne su i na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Hanfa je također objavila set pitanja i odgovora u vezi s primjenom međunarodnih mjera ograničavanja i utjecajem krize u Ukrajini RH na nebankarski financijski sektor u RH, a koji je dostupan ovdje: HANFA – ČESTO POSTAVLJANA PITANJA U VEZI S MJERAMA OGRANIČAVANJA I SITUACIJOM U UKRAJINI.

Naposljetku, Hanfa poziva subjekte nadzora da joj dostave svoja pitanja i nedoumice u vezi s primjenom mjera ograničavanja u dijelu financijskih usluga. Pitanja se mogu dostavljati na adrese: shpms@hanfa.hr i spnft@hanfa.hr .