HANFA obilježava Međunarodni tjedan svijesti o prijevarama

Objavljeno: 10. studenog 2020.

Vođeni željom za podizanjem svijesti o važnosti borbe protiv financijskog kriminala, prijevara i korupcije, HANFA će se i ove godine, u razdoblju od 16. do 20. studenoga, uključiti u obilježavanje Međunarodnog tjedna svijesti o prijevarama provođenjem više aktivnosti te sudjelovanjem u dijalogu na teme iz tog područja. Sudionici događanja kojima se obilježava ovaj tjedan imat će se priliku uključiti i dodatno educirati o složenosti problema prijevare, korupcije i financijskog kriminala.

Tim povodom, predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e, Ante Žigman ističe: „Vrlo je važno osigurati da zakonodavna regulativa osigura primjerenu i proporcionalnu zaštitu od pranja novca i financiranja terorizma kako bi tržišni sudionici bili u mogućnosti slobodno nuditi svoje proizvode na tržištu. Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma izuzetno je važno jer osim što sprječava navedene nezakonitosti, služi i održavanju sigurnosti i učinkovitosti financijskog sustava na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Današnji trendovi ubrzanog razvoja financijske tehnologije, osim brojnih prednosti, povezane su i s novim mogućnostima zloupotreba u svrhu pranja novca i financiranja terorizma. Nažalost, i COVID-19 pandemija otežava primjenu mjera zbog ograničenja kretanja i interakcije i stvara neke nove uvjete i mogućnosti za protuzakonito djelovanje.“

U ponedjeljak, 16. studenoga 2020., predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e, Ante Žigman aktivno će sudjelovati na konferenciji povodom obilježavanja Međunarodnog tjedna svijesti o prijevarama (agenda), a doprinos na panel-raspravi „Sprječavanje pranja novca u 2020. i dalje“ dat će direktor Ureda za sprječavanje pranja novca u HANFA-i, Stjepan Šutija.

Dan kasnije, u utorak, 17. studenoga s početkom u 11 sati bit će održano on-line predavanje "Prevare na tržištu financijskih usluga” na kojem će stručnjaci HANFA-e govoriti o prijevarama u području financijskih usluga te o tome kako ih izbjeći. Poveznica za pristup on-line predavanju dostupna je ovdje.

Nekoliko dana kasnije, točnije u petak 20. studenoga 2020., bit će održana i on-line rasprava sa studentima Ekonomskog fakulteta Zagreb, a s kojima će se debatirati o onome što su do sada naučili o vrstama prijevara na financijskom tržištu. Raspravi se možete priključiti ovdje.

Osim navedenog, stručnjaci HANFA-e održat će i edukaciju u sklopu stručnog usavršavanja nastavnika, a bit će izrađen i edukativni i zabavni on-line kviz o tome jesmo li podložni prijevarama, a koji će, uz edukativne tekstove, biti objavljen na portalu Novac za sutra.