HANFA nadzire tvrtke koje se bave virtualnim valutama samo prema Zakonu o sprječavanju pranja novca

Objavljeno: 26. lipnja 2020.

Nastavno na nedavne medijske napise u kojima jedna od tvrtki koja se bavi razmjenom virtualnih (kriptovaluta) i fiducijarnih valuta naglašava da se nalazi u registru HANFA-e želimo skrenuti pozornost da HANFA ne nadzire poslovanje tih subjekata u smislu pružanja usluga ili odnosa prema klijentima, već samo u smislu primjene Zakona o sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Djelatnosti razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i skrbničke usluge novčanika nisu regulirane posebnim propisima u Hrvatskoj te HANFA ne izdaje odobrenja za rad, ne licencira članove uprava društava koja obavljaju tu djelatnost niti je ovlaštena obavljati nadzor nad kvalitetom pruženih usluga, kako to radi u odnosu na subjekte nadzora čije su djelatnosti regulirane posebnim propisima i nad kojima HANFA ima zakonske ovlasti provoditi nadzor. Takva regulacija još ne postoji na razini cijele Europske Unije u vidu Direktive ili Uredbe koje bi se mogle odmah primjeniti ili naknadno prenijeti u hrvatsko zakonodavstvo.

HANFA je od početka ove godine nadležna za nadzor provođenja Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u odnosu na osobe koje se bave djelatnošću pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i/ili pružanja skrbničke usluge novčanika te HANFA kroz svoje nadzorne aktivnosti provjerava da li takve osobe provode sve mjere i postupke propisane tim zakonom.

Zbog toga se, od početka 2020., sva društva koja pružaju usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i skrbničke usluge novčanika moraju javiti HANFA-i te se one nalaze na popisu HANFA-e da obavljaju te djelatnosti, no nije riječ o registru koji je uređen propisima. Do sada su to učinili: Fima Plus, Electrocoin, BlokIdea, In Kapital, Digital Assets i Tikomar.

Iako svaka digitalna inovacija može pozitivno utjecati na poboljšanje kvalitete uslužnih servisa, građani trebaju biti svjesni da njihova prava u plaćanju usluga ili trgovanja virtualnim valutama nisu regulirana kao i da tvrtke koje nude mogućnosti plaćanja putem virtualnih valuta nisu u dijelu pružanja usluga pod nadzorom HANFA-e.