Godišnje izvješće Hanfe za 2021. godinu

Objavljeno: 25. srpnja 2022.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) objavila je Godišnje izvješće za 2021. godinu koje sadrži informacije o poduzetim mjerama i aktivnostima u prošloj godini te pregled stanja po sektorima nadzora.

Nakon pandemijske 2020. godine koja je zahtijevala promptne reakcije financijskih regulatora, u 2021. godini došlo je do stabilizacije i postupnog oporavka sektora financijskih usluga. Relativno povoljnija epidemiološka situacija u drugom i trećem kvartalu prošle godine utjecali su na snažan gospodarski oporavak s pozitivnim učincima na tržište rada i relativne fiskalne pokazatelje. Gospodarski oporavak utjecao je i na povratak povjerenja ulagatelja u financijska tržišta pa je ukupna imovina sektora financijskih usluga u 2021. godini porasla za 9,3 posto.

Tijekom 2021. održano je 45 sjednica Upravnog vijeća Hanfe, na kojima je doneseno ukupno 896 akata kojima je reguliran sektor financijskih usluga ili poslovanje same Hanfe. Uz brojne posredne i neposredne nadzore, implementaciju međunarodne regulative i donošenje brojnih pravilnika, izdavanje licencija i odobrenja za rad, kako društvima tako i pojedincima, te sudjelovanje u radu domaćih i međunarodnih institucija i udruženja, Hanfa je značajne aktivnosti poduzimala i u segmentu edukacije i zaštite potrošača, provođenjem brojnih edukativnih aktivnosti i izradom edukativnih materijala.

U financijskom smislu Hanfa je u 2021. godini ostvarila pozitivan rezultat poslovanja te je u skladu s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga višak prihoda nad rashodima u iznosu od 6,8 mil. kuna u ožujku 2022. uplatila u državni proračun Republike Hrvatske.

Više detalja i cjelokupno Godišnje izvješće dostupno je ovdje.