Franšiza u ugovorima o osiguranju

Objavljeno: 21. svibnja 2020.

Nedavni potres koji je pogodio Zagreb i okolicu ukazao je na značaj osiguranja imovine od tog rijetkog, ali u mogućim posljedicama intenzivnog rizika. Ugovori o osiguranju, uključujući osiguranja od potresa, mogu biti ugovoreni uz franšizu, pojam koji korisnicima osiguranja često nije dovoljno jasan. Hanfa je stoga s ciljem informiranja sadašnjih i budućih korisnika financijskih usluga izradila informativni materijal u kojem je u osnovnim crtama pojašnjeno što je franšiza i koje su njezine implikacije na isplatu iznosa štete. Dokument je dostupan ovdje.