Europska nadzorna tijela (ESAs) objavila Izvješće o primjeni Smjernica za rješavanje pritužbi

Vijest objavljena: 1. travnja 2021.

Zajednički odbor triju europskih nadzornih tijela (EBA, EIOPA i ESMA – ESAs) objavio je 31. ožujka 2021. godine Izvješće o primjeni smjernica za rješavanje pritužbi. Tekst Izvješća dostupan je na poveznici ovdje. U Izvješću se zaključuje da su Smjernice doprinijele dosljednom pristupu rješavanju pritužbi u cijelom bankarskom sektoru, sektoru osiguranja i sektoru vrijednosnih papira te su rezultirale boljim ishodima za potrošače.

Temeljem prikupljenih informacija od 44 nacionalna nadležna tijela iz 29 država analizirano je kako su se primjenjivale Smjernice europskih nadzornih tijela o postupanju s pritužbama od njihova stupanja na snagu (smjernice EIOPA-e objavljene su 2012., a smjernice ESMA-e i EBA-e objavljene su 2014.). Posebno se analizira u kojoj su mjeri postignuti ciljevi Smjernica, provedene nacionalne nadzorne mjere, kao i koraci poduzeti u cilju utvrđivanja dobre/loše prakse poduzeća te izazovi s kojima se suočavaju.

U Izvješću se zaključuje da su Smjernice doprinijele dosljednom pristupu rješavanju pritužbi u cijelom bankarskom sektoru, sektoru osiguranja i sektoru vrijednosnih papira te su rezultirale boljim ishodima za potrošače. U tom kontekstu europska nadzorna tijela smatraju da u ovoj fazi nema potrebe za revizijom Smjernica.