Europska nadzorna tijela (EBA, EIOPA i ESMA) objavila upitnik Call for evidence – poziv za prikupljanje dokaza o manipulativnom zelenom marketingu (greenwashingu)

Objavljeno: 28. studenog 2022.

Objavom ovog CfE poziva Europska nadzorna tijela žele prikupiti mišljenja najšireg kruga dionika o tome kako razumjeti ključne značajke, pokretače i rizike povezane s greenwashingom te uočene primjere potencijalnih praksi greenwashinga.

Naime, zbog snažnog rasta tržišta proizvoda povezanih s održivošću, ali i brzog razvoja regulatornih režima, poziv je također potaknut potrebom da se bolje razumije koja područja mogu postati sklonija rizicima pojave greenwashinga. Osim toga, pozivom se traže informacije o potencijalnim praksama greenwashinga  relevantnim za različite segmente lanca vrijednosti  povezanih s održivim ulaganjima i životnim ciklusom financijskih proizvoda.

Detaljnije razumijevanje greenwashinga pomoći će prilikom donošenja odluka o sadržaju politika u vezi s održivim financiranjem te primjeni učinkovitih nadzornih aktivnosti, a doprinijet će i poticanju objava vjerodostojnih informacija povezanih s održivošću. U kontekstu ovog poziva pojam greenwashing često se koristi s obzirom na to da se informacije povezane s održivošću mogu povezati sa svim aspektima ESG spektra. Sve zainteresirane strane pozvane su da pridonesu istraživanju, uključujući financijske institucije u nadležnosti Europskih nadzornih tijela i druge dionike, od malih ulagača i udruga potrošača do nevladinih organizacija i akademske zajednice te izdavatelja. Njihovi podaci trebali bi se usredotočiti na rizike i slučajeve greenwashinga u financijskom sektoru koji utječu na financijske proizvode ili usluge, a koji su u djelokrugu Europskih nadzornih tijela.

Skrećemo pozornost na činjenicu da anketa sadrži odjeljak koji je zajednički trima Europskim nadležnim tijelima, a koji uključuje međusektorska pitanja o greenwashingu, kao i zasebne odjeljke relevantne za svako od Europskih nadzornih tijela.

Sljedeći koraci

Zainteresirane strane pozvane su da dostave svoje odgovore popunjavanjem online upitnika do 10. siječnja 2023. Odgovori će se uključiti u nalaze Europskih nadzornih tijela za njihova Izvješća o napretku u vezi s pitanjima greenwashinga koja bi trebala biti objavljena u svibnju 2023. te Završna izvješća koja bi trebala biti predana u svibnju 2024., a koja se pripremaju na temelju mandata koji je Europska komisija dala Europskim nadzornim tijelima.

Hanfa kao nadzorno tijelo nebankarskog financijskog sektora poziva sudionike hrvatskog financijskog  tržišta i širu zajednicu da se uključe u popunjavanje navedenog upitnika kako bismo zajedno doprinijeli boljem razumijevanju uzroka nastanka i pojavnih oblika greenwashinga te dostavom informacija pomogli prikupiti podatke potrebne za izradu analiza Europskih nadzornih tijela. Navedene analize potom bi se koristile za donošenje odluka u pogledu pripreme relevantnih (regulatornih) politika u vezi s preveniranjem i limitiranjem pojave greenwashinga, razmatranja modela učinkovitih nadzornih praksi kao i pripreme edukacijskih programa u cilju zaštite ulagatelja i uspostavljanja međusobnog povjerenja između svih dionika u odnosu na financijske proizvode koji sadrže poruke o razmatranju okolišnih i društvenih ciljeva te čiji su fokus održiva ulaganja.