ESMA objavila završna izvješća o Smjernicama prema Uredbi o novčanim fondovima

Vijest objavljena: 26.7.2019.

Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), obavještava se javnost da je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dana 19. srpnja 2019. na svojoj internetskoj stranici objavilo Završno izvješće o Smjernicama o scenarijima testiranja na stres prema članku 28. Uredbe o novčanim fondovima.

 

Također, ESMA je dana 19. srpnja 2019. na svojoj internetskoj stranici objavilo Završno izvješće o Smjernicama o izvještavanju nadležnih tijela prema članku 37. Uredbe o novčanim fondovima te Tehničku uputu za izvještavanje prema Uredbi o novčanim fondovima.