ESMA objavila prijevode Smjernica o neznačajnim referentnim vrijednostima

Vijest objavljena: 5.7.2019.

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) je dana 19. lipnja 2019. objavilo prijevode Smjernica o neznačajnim referentnim vrijednostima te time označilo početak dvomjesečnog razdoblja u kojemu se nadležna tijela (HANFA) trebaju izjasniti o usklađivanju ili namjeri usklađivanja sa Smjernicama.

Cilj ovih Smjernica je osigurati zajedničku, jedinstvenu i dosljednu primjenu zahtjeva za pružanje neznačajnih referentnih vrijednosti, u pogledu zahtjeva u vezi s funkcijom nadzora iz članka 5. Uredbe (EU) 2016/1011 o referentnim vrijednostima, odredbe o ulaznim podatcima iz članka 11. Uredbe, odredbe o transparentnosti metodologije iz članka 13.Uredbe i odredbe o zahtjevima za nadzirane doprinositelje u pogledu upravljanja i kontrola iz članka 16. Uredbe.

Sve zainteresirane strane pozvane su na dostavu komentara na adresu info@hanfa.hr zaključno do 9. kolovoza 2019. godine.