ESMA objavila početak javnog savjetovanja vezano uz Rastuće tržište malih i srednjih poduzetnika (SME GROWTH MARKET)

Objavljeno: 11. svibnja 2020.

Objavljeni konzultacijski dokument  vezan je uz funkcioniranje zakonodavnog režima SME GROWTH MARKET u EU te sadrži i dva nacrta tehničkih standarda pripremljenih temeljem izmjena MAR Uredbe usmjerenih na promoviranje korištenja SME rastućeg tržišta prilikom prikupljanja kapitala od strane malih i srednjih poduzetnika (MSP).

S obzirom na ključnu ulogu spomenutih poduzetnika u ekonomskom rastu EU-a, ESMA poduzima aktivnosti usmjerene na promoviranje olakšavanja pristupa tržištu kapitala u kontekstu revizije izmjena MIFID II, te poziva tržišne sudionike da dostave svoje komentare na predložene izmjene spomenutog zakonodavnog režima.

Nacrti tehničkih standarda (MAR) uređuju novi EU izravno primjenjivi režim ugovora o pružanju likvidnosti za SME rastuća tržišta, kao i popis upućenih osoba koje imaju pristup povlaštenim informacijama. Cilj ovih standarda je smanjiti administrativni teret trgovanja na SME mjestima trgovanja uz istovremeno očuvanje integriteta tržišta. Novi EU režim ugovora o pružanju likvidnosti se uvodi da bi se tržištima koja nisu uvela nacionalne prihvaćene tržišne prakse iz članka 11. MAR-a omogućilo korištenje pružatelja likvidnosti koji bi se pridržavali uniformiranih uvjeta iz tehničkih standarda.  

Sljedeći koraci

Rok za dostavu komentara je 15. srpnja 2020. nakon čega će se finalizirati izvještaji o MIFID II i MAR revizijama uzimajući u obzir zaprimljene komentare.

ESMA namjerava dostaviti Europskoj komisiji konačni MIFID II izvještaj do kraja 2020., a za MAR tijekom jeseni.