ESMA objavila nove MIFID/MIFIR Q&As vezano uz upravljanje proizvodima

Objavljeno: 17. studenog 2020.

Radi se o objavi 3 nova Q&A vezano uz upravljanje proizvodima kojima se želi dati upute kako društva koja nude financijske proizvode moraju osigurati:

  • da su troškovi i naknade financijskih instrumenata u skladu s ciljevima, karakteristikama I potrebama ciljanog tržišta,
  • isti ne utječu negativno na očekivanja vezano uz prinose pojedinog instrumenta,
  • da je struktura naknada transparentna te razumljiva ciljanom tržištu osiguravajući da ista nije pre-kompleksna ili skriva stvarne naknade