ESMA objavila nacrt Smjernica povezanih s izdvajanjem poslovnih procesa na pružatelje usluga poslovanja u oblaku (CSP-ovi)

Objavljeno: 30. prosinca 2020.

Smjernicama se želi pomoći društvima prilikom identifikacije, načina rješavanja i praćenja rizika koji mogu proizaći iz navedenih poslovnih odnosa. One daju upute društvima u vezi s procjenom rizika i provođenjem dubinske analize (due diligence) u odnosu na CSP-ove s kojima namjeravaju sklopiti ugovore te pokrivaju:

  • okvire upravljanja, organizacije i internih kontrola koje društva trebaju uspostaviti kako bi pratila izvršavanje aktivnosti od strane CSP-ova, kao i načine kako raskinuti takve ugovorne odnose bez riskiranja neopravdanih prekida poslovanja
  • elemente CS ugovora koji trebaju biti uključeni u ugovorima koje sklapaju s CSP-ovima
  • informacije koje moraju dostavljati nadležnim tijelima.

Dodatno, Smjernice daju upute nacionalnim nadležnim tijelima u vezi s načinom provođenja nadzora ugovora o izdvajanju na CSP-ove, a kako bi se uspostavila usklađena postupanja unutar EU-a.

ESMA je provela javne konzultacije u vezi s nacrtom Smjernica kako bi prikupila mišljenja tržišnih sudionika. Ovaj Izvještaj sada sadrži i sažetak zaprimljenih odgovora te oznake izmijenjenih dijelova nacrta Smjernica, kao i pojašnjenja koja su uključena u finalni nacrt, a kao rezultat zaprimljenih komentara.

Sljedeći koraci

Smjernice će biti prevedene na službene jezike EU-a i objavljene na internetskim stranicama ESMA-e, čime će započeti dvomjesečni period tijekom kojeg nacionalna nadzorna tijela moraju izjaviti namjeravaju li se s njima uskladiti.

Više informacija dostupno na ESMA internetskim stranicama