ESMA objavila konzultacijski dokument u vezi s algoritamskim trgovanjem

Objavljeno: 30. prosinca 2020.

ESMA poziva tržišne sudionike da dostave svoje komentare na objavljeni nacrt  konzultacijskog dokumenta, a u vezi s utjecajem zahtjeva iz MiFID II/MiFIR odredbi povezanih s algoritamskim trgovanjem, uključujući i visokofrekventno algoritamsko trgovanje (high-frequency algorithmic trading).

Konzultacijskim dokumentom nastoji se postići zaokruženi pristup u vezi s algoritamskim trgovanjem, a posebno u odnosu na režime odobrenja/autorizacije, odredbe povezane s trgovcima koji se bave algoritamskim i visokofrekventnim trgovanjem te odredbe koje se primjenjuju na mjesta trgovanja koja omogućavaju spomenutim sudionicima da obavljanju navedene aktivnosti.

Nakon što obradi zaprimljene komentare i pripremi konačni izvještaj, ESMA će ga dostaviti Komisiji, koja ima obvezu izvještaj u formatu propisa predstaviti Europskom parlamentu i Vijeću.

Sljedeći koraci

Javne konzultacije otvorene su do 12. ožujka 2021., a podnošenje dokumenta Komisiji očekuje se do srpnja 2021. Sudionici su pozvani dostaviti svoje komentare, uključujući i kvantitativne podatke kojim bi potkrijepili svoja stajališta.

Više informacija dostupno na internetskim stranicama ESMA-e.