ESMA objavila izvješće o sankcijama i mjerama koje su izrečene sukladno UCITS Direktivi tijekom 2016. i 2017. godine

Vijest objavljena: 5.4.2019.

Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), obavještava se javnost da je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dana 4. travnja 2019. na svojoj internetskoj stranici objavilo izvješće o sankcijama i mjerama koje su izrečene sukladno UCITS Direktivi tijekom 2016. i 2017. godine. Izvješće sadrži pregled primjenjivog pravnog okvira i podatke o sankcijama i mjerama koje su nacionalna nadležna tijela izrekle sukladno članku 99e UCITS Direktive u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. i u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017.

 

Izvješće je dostupno na mrežnim stranicama ESMA-e.