ESMA objavila dokument za javnu raspravu o nacrtu Smjernica o naknadama vezanima za uspješnost UCITS fondova

Vijest objavljena: 16.7.2019.

Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), obavještava se javnost da je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dana 16. srpnja 2019. na svojoj internetskoj stranici objavilo dokument za javnu raspravu o nacrtu Smjernica o naknadama vezanima za uspješnost UCITS fondova.

U svrhu ujednačavanja prakse, ESMA je predložila donošenje smjernica za naknade vezane za uspješnost za UCITS fondove koji se nude malim ulagateljima. Smjernice se temelje na dokumentu IOSCO-a Good Practice for Fees and Expenses of Collective Investment Schemes, a odnose se na metodu izračuna predmetne naknade, usklađenost modela za izračun naknade za uspješnost te investicijskog cilja i strategije fonda, frekvenciju kristalizacije naknade, oporavak negativnog učinka te transparentnost u objavljivanju modela naknade za uspješnost za ulagatelje.

Dokument za javnu raspravu i obrazac za dostavu komentara dostupni su na mrežnim stranicama ESMA-e.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da ESMA-i dostave mišljenje o prijedlogu Smjernica zaključno do 31. listopada 2019., kao posljednjeg dana zaprimanja mišljenja zainteresiranih strana za navedeni dokument.