ESMA objavila dokument za javnu raspravu o nacrtu Regulatornih tehničkih standarda u skladu s ELTIF Uredbom

Vijest objavljena: 5.4.2019.

 

Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), obavještava se javnost da je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dana 28. ožujka 2019. na svojoj internetskoj stranici objavilo dokument za javnu raspravu o nacrtu Regulatornih tehničkih standarda u skladu s ELTIF Uredbom.

 

U skladu s člankom 25. stavkom 3. ELTIF Uredbe, ESMA izrađuje nacrt Regulatornih tehničkih standarda za utvrđivanje troškova koji se objavljuju, a koji su primjenjivi na upravitelje ELTIF fondovima.

 

Dokument za javnu raspravu i obrazac za dostavu komentara dostupni su na mrežnim stranicama ESMA-e.

 

Pozivaju se sve zainteresirane strane da ESMA-i dostave mišljenje o prijedlogu Regulatornih tehničkih standarda zaključno do 29. lipnja 2019., kao posljednjeg dana zaprimanja mišljenja zainteresiranih strana za navedeni dokument.