ESMA- Objava završnog nacrta Smjernica o obvezama objava prema Uredbi o prospektu

Objavljeno: 24. srpnja 2020.

Ovim Smjernicama se tržišnim sudionicima pojašnjavaju obveze povezane s objavom ne-financijskih i financijskih informacija prilikom pripreme prospekata. Cilj smjernica je osigurati razumijevanje o relevantnim objavama zahtijevanim u različitim aneksima Komisijine delegirane uredbe (EU) 2019/980. Nakon što smjernice budu prevedene na sve službene jezike, započinje period od dva mjeseca u kojem se treba iskazati usklađenost s istima.