ESMA objava konzultacijskog dokumenta - nacrt smjernica vezanih uz marketinšku komunikaciju prema Uredbi o olakšavanju prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja

Objavljeno: 17. studenog 2020.

Ovim nacrtom smjernica se želi specificirati zahtjeve vezano uz marketinšku komunikaciju koja se šalje ulagateljima prilikom marketinga UCITS fondova i AIF-ova, uključivo EuSEF, EuVECA i ELTIF fondove te se navodi kako isti trebaju:

  • biti jasno označeni kao marketinški materijali,
  • prikazivati informacije o rizicima i koristima od ulaganja na jednako vidljiv način
  • prikazati informacije sadržane u takvim materijalima na jasan, fer i ne zavaravajući način.

Smjernice uzimaju u obzir i marketinšku komunikaciju koja se provodi putem online kanala.

Sljedeći koraci

Javno savjetovanje o konzultacijskom dokumentu je otvoreno do 8. veljače 2021., a objava povezanih smjernica se očekuje do 2. kolovoza 2021.