ESMA objava ažuriranog Priručnika za izvještavanje u ESEF formatu

Objavljeno: 24. srpnja 2020.

Radi se o doradi tehničkih specifikacija Priručnika. Priručnik je namijenjen tržišnim sudionicima zaduženim za implementaciju obveza prema ESEF delegiranoj uredbi, a posebno u vidu prve pripreme MSFI konsolidiranih financijskih izvještaja putem Inline XBRL-a.