ESMA je na svojim stranicama objavila No Action Letter vezanog uz obveze administratora referentnih vrijednosti da u svoje procedure i metodologije izračuna referentnih vrijednosti uvrste informacije kako uzimaju u obzir ESG faktore prema Benchmark Uredbi

Objavljeno: 06. svibnja 2020

ESMA-ina objava No Action Letter (NAL) dokumenta vezanog uz obveze administratora referentnih vrijednosti da u svoje procedure i metodologije izračuna referentnih vrijednosti uvrste informacije kako uzimaju u obzir ESG faktore prema Benchmark Uredbi (BMR) kao i objave povezanih informacija u izjavama o referentnim vrijednostima koje administratori imaju obvezu javno objaviti

Cilj objave ovog NAL dokumenta je promoviranje koordiniranog postupanja od strane nacionalnih nadzornih tijela vezano uz nadziranje implementacije kako spomenute nove obveze administratori referentnih vrijednosti ugrađuju u svoje poslovne procedure.

ESMA je povezano s NAL dokumentom, također izdala Mišljenje upućeno Europskoj komisiji (EK) o potrebi da se što prije usvoje delegirani akti predviđeni BMR-om kako bi kako tržišni sudionici tako i nadzorna tijela mogli adekvatno ispunjavati svoje obveze propisane BMR-om.

ESMA i nacionalna nadzorna tijela su svjesni poteškoća s kojima su se susreli administratori referentnih vrijednosti prilikom pokušaja ispunjavanja svojih obveza vezano uz uključivanje informacija o uključenju ESG faktora u metodologije izračuna referentnih vrijednosti i izjave o referentnim vrijednostima,  a zbog nedostatka preciznih odredbi iz delegiranih akata koji su trebali stupiti u primjenu 30. travnja 2020.

ESMA smatra da nacionalna nadzorna tijela trebaju na adekvatan način reagirati na nedostatak delegiranih akata prilikom provođenja svojih nadzornih praksi i praksi izricanja nadzornih mjera te putem NAL dokumenta upućuje  iste da ne prioritiziraju svoje nadzorne aktivnosti u odnosu na spomenute obveze administratora sve dok delegirani akti ne stupe u primjenu.

  1. travnja 2020. EK je objavila nacrte delegiranih akata s trajanjem konzultacijskog perioda od jednog mjeseca. Po usvajanju istih od strane EK, delegirani akti se šalju Vijeću i Europskom parlamentu na komentiranje i odobrenje koji proces može potrajati do tri mjeseca nakon čega isti stupaju na snagu.

Zahtjevi  za administratore referentnih vrijednosti povezani s ESG faktorima koji su trebali biti implementirani do 30. travnja 2020. uključuju:

  • objašnjenje kako su ESG faktori uključeni u ključne elemente u metodologiji izračuna referentnih vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti,
  • objašnjenje u Izjavi o referentnim vrijednostima kako su ESG faktori uključeni u  referentne vrijednosti  (obitelji referentnih vrijednosti) koji se pružaju i javno objavljuju.

 

*2016/1011 Uredba o referentnim vrijednostima koje se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova (Benchmarks Regulation-BMR)