ESMA je 4.2.2020. objavila informaciju i ESMA konzultacijski dokument - CP on MiFID II/ MiFIR review report on the transparency regime for equity and equity-like instruments, the DVC mechanism and the trading obligations for shares

Objavljeno: 11. veljače 2020.

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) 4.2.2020. objavila informaciju i ESMA konzultacijski dokument - CP on MiFID II/ MiFIR review report on the transparency regime for equity and equity-like instruments, the DVC mechanism and the trading obligations for shares

Cilj ovog CP-a je revidirati kako se može pojednostaviti trenutno kompleksni sustav izvještavanja vezanog uz transparentnost trgovanja uz istovremeno povećanje transparentnosti.

Prema MiFIR-u, ESMA je obvezna podnijeti izvještaj o utjecaju implementiranih prije-trgovinskih obveza vezanih uz transparentnost te povezanim izuzećima posebno kod DVC mehanizma. Kako bi omogućila cjelovitu procjenu, ESMA je odlučila u CP uključiti i procjenu preostalih ključnih odredbi vezanih uz transparentnost, posebno obveze transparentnosti vezane uz trgovanje dionicama te one primjenjive na sistemske internalizatore (SIs).
Ključni prijedlozi ovog CP-a su: ili smanjiti broj izuzetaka koje koriste tržišni sudionici ili uvjete za zahtjevom za izuzeće učiniti strožijima, pojednostavljenje DVC mehanizma uz širu i strožu primjenu istog kako bi se suzbio „dark trading“, povećanje minimalnih obveza kotiranja prije trgovanja, revidiranje metodologije za određivanje iznosa kotiranja, proširenje obveza za SI-eve i na nelikvidne instrumente te pojašnjenje opsega obveza kod trgovanja posebno u odnosu na dionice izdavatelja iz trećih država.

ESMA poziva sve sudionike tržišta kapitala na komentiranje ovog CP-a do 17. ožujka 2020., nakon čega će Europskoj komisiji podnijeti konačni izvještaj o režimu transparentnosti za vlasničke instrumente do srpnja 2020.