ESMA izdala javnu objavu o odgađanju početka obveznog prijavljivanja transakcija povezanih s financiranjem transakcija vrijednosnim papirima prema SFTR i MIFIR uredbama

Objavljeno: 19. ožujka 2020.

 

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) izdalo je javnu objavu  o odgađanju početka obveznog prijavljivanja transakcija povezanih s financiranjem transakcija vrijednosnim papirima (SFT transakcije) prema uredbama SFTR i MIFIR, a u sklopu poduzimanja aktivnosti povezanih s ublažavanjem utjecaja koronavirusa.

Prema Uredbi SFTR, obveze prijavljivanja SFT transakcija su predviđene u faznom pristupu. Obveze koje su trebale započeti 13.4.2020. za investicijska društva i kreditne institucije te relevantne subjekte iz trećih država odgađaju se do 13.7.2020. kada je predviđen početak obveza prijavljivanja za sljedeću grupu tržišnih sudionika (CCP-eve i CSD-eve).

ESMA je svjesna pritiska na financijsku industriju u vezi s usklađivanjem s novim regulatornim obvezama prema Uredbi (EU) 2015/2365 (SFTR) u okolnostima kada se ona sučeljava sa značajnim izazovima uzrokovanim izbijanjem pandemije koronavirusa i aktivnostima koje se poduzimaju u državama članicama kako bi se ograničila zaraza.

Tržišni sudionici trenutačno u iznimno stresnim tržišnim uvjetima poduzimaju aktivnosti usmjerene na održavanje funkcioniranja osnovnih postojećih poslovnih procesa kroz provođenje planova održavanja kontinuiteta poslovnih aktivnosti te planova za izvanredne situacije (tzv. contingency planova) kao i zaštitu zdravlja zaposlenika. Utjecaj ovih okolnosti na stanje zaposlenika, pojačan pritiscima na same tvrtke s obzirom na značajnu tržišnu volatilnost i opsežne trgovinske volumene, ozbiljno je narušio tijek implementacije procesa u vezi s uspostavljanjem platformi za prijavljivanje SFT transakcija.

S obzirom na spomenute negativne učinke u odnosu na implementaciju SFTR-a, a posebno u vezi sa zahtjevima povezanim s datumom početka prijavljivanja SFT transakcija, ESMA u skladu s člankom 31(2)(e) Uredbe (EU) br. 1095/2010, objavljuje ovu informaciju kako bi osigurala koordinirane nadzorne aktivnosti.

ESMA od nacionalnih nadzornih tijela očekuje da ne prioritiziraju nadzorne aktivnosti usmjerene na provjeru usklađenosti drugih ugovornih strana, osoba zaduženih za izvještavanje te investicijskih društava u odnosu na obveze proizašle iz SFT izvještavanja prema uredbama SFTR i MIFIR. Isto se odnosi na razdoblje od 13. travnja 2020. do 13 srpnja 2020., uključujući SFT transakcije koje će se sklopiti u tom razdoblju, ali da istovremeno, prilikom provođenja svojih svakodnevnih nadzornih aktivnosti i imajući u vidu načelo proporcionalnosti, primjenjuju pristup temeljen na rizicima (risk-based approach) u vezi s poštivanjem zakonodavnog okvira.

Što se tiče poslovanja trgovinskih repozitorija (TR) koji trebaju zaprimati podatke o SFT transakcijama, ESMA smatra da nije neophodno registrirati ih prije 13. travnja 2020. već im dati više vremena za pripremu u ovim okolnostima kako bi bili spremni za kasniji izvještajni datum. ESMA također nije dostupna za evidentiranje detalja oko SFT-a. Posljedično, druge ugovorne strane, sudionici odgovorni za izvještavanje i podnošenje izvještaja ne bi bili u mogućnosti izvjestiti o transakcijama do početka izvještajnog datuma.

ESMA očekuje da će TR-ovi biti registrirani i prije početka sljedeće faze prijavljivanja transakcija previđene za 13. srpnja 2020. kako bi investicijska društva, kreditne institucije, CCP-evi i CSD-evi mogli započeti s dostavom informacija o sklopljenim SFT transakcijama s tim datumom.

ESMA nastavlja pomno pratiti tijek procesa implementacije odredaba Uredbe SFTR od strane tržišnih sudionika kao i utjecaj mjera poduzetih spram suzbijanja bolesti COVID-19, kako bi se osiguralo usklađeno ponašanje u odnosu na implementaciju procesa u vezi s obavezama izvještavanja prema SFTR-u kao i provođenje nadzornih praksi unutar tržišta EU.

Informacije dostupne na ESMA internetskim stranicama.