ESMA Javna objava vezano uz primjenu „Pitanja i odgovori“ nadzornog alata (Q&As) povezano s odredbama Direktive o prospektu

Objavljeno: 16. listopada 2020.

Javna objava sadrži popis statusa postojećih i ažuriranih Q&As i CESR (Committee of european securities regulators) preporuka povezanih s izdavateljima specijalistima.

Q&As

U izmjenama Q&A-eva objavljenim 12. srpnja 2019., ESMA je dala objašnjenje kako Q&A-evi objavljeni temeljem odredbi Direktive o prospektu neće biti u primjeni nakon 21. srpnja 2020. jer je očekivala da će do tog datuma ažurirati iste. Međutim, zbog izmjene u pripremi i objavi Q&A-eva temeljem odredbi izmijenjene ESMA uredbe (ESMAR), taj proces je stavljen na čekanje. Više informacija ovdje.

Ovom objavom se obavještava javnost i tržišni sudionici kako se nastavlja s procesom ažuriranja Q&A-eva te se daju informacije o Q&A-evima koji su predmetom revizije ili su izbrisani. Dodatno, ESMA daje pregled Q&A-eva koji su identificirani kao pitanja za koje će biti provedena revizija bilo od strane Europske komisije ili ESMA-e, a u skladu s novom procedurom proizašlom iz ESMAR-a.

CESR preporuke o specijaliziranim izdavateljima (nekretninske i rudarske kompanije, te one koje se bave znanstvenim istraživanjima kao i start-up te brodarske kompanije)

CESR preporuke vezano uz specijalizirane izdavatelje nisu uključene u nedavne ESMA smjernice o obvezama objave prema Uredbi o prospektu. Kako bi se pojasnio njihov status te primjena, objava upućuje kako CESR preporuke nisu opozvane te se izdavateljima preporučuje njihova primjena i nadalje.

Sljedeći koraci:

ESMA će nastaviti raditi na ažuriranju Q&As sukladno novoj proceduri te će pitanja za koja procijeni da zahtijevaju tumačenje prava Unije uputiti Europskoj komisiji na tumačenje.

Nakon što se završi revizija, ESMA će dodati iste u Q&A dokument koji uključuje Q&A-eve prema Uredbi o prospektu.