ESMA Javna objava vezano uz odgodu objave izračuna transparentnosti koje se odnose na ne-vlasničke financijske instrumente različite od obveznica

Objavljeno: 10. travnja 2020.

Uzrokovano COVID-19  pandemijom,  određeni tržišni sudionici imaju problema kod prilagodbe svojih sustava novim izračunima. ESMA smatra da bi poštivanje obveze transparentnosti u skladu s MiFID II prvom objavom godišnjeg izračuna za non equity financijske instrumente i tromjesečnim izračunima SI režima za izvedenice, strukturirane financijske proizvode i emisijske jedinice koje su prvotno zakazane za objavu 30. travnja 2020. i 1. svibnja 2020., mogao stvoriti nenamjerne operativne rizike za sudionike na tržištu u trenutnom okruženju stoga je teret krize kroz koju prolaze sudionici na tržištu potrebno uzeti u obzir. Slijedom navedenog, ESMA će u suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima odgoditi objavu izračuna koji uključuju ocjenu likvidnosti i utvrđivanje pragova za LIS prije trgovine i poslije trgovine te  SSM pragova instrumenta od 30. travnja 2020. do 15. srpnja 2020. i njihovu primjenu od 1. lipnja 2020. do 15. rujna 2020. godine.

Prijelazni izračuni transparentnosti (TTC), nastavit će se primjenjivati do uključivo 14. rujna 2020. godine.

Sistematski internalizatori - objavljivanje podataka za provođenje testiranja SI za izvedenice, emisijske jedinice i strukturirane financijske proizvode, ESMA će te podatke objaviti do 1. kolovoza 2020., a obvezni režim SI-a za izvedenice, emisijske jedinice i strukturirane financijske proizvode primjenjuju se od 15. rujna 2020. godine.

Ovo kašnjenje u objavljivanju izračuna za izvedenice, emisijske jedinice i strukturirane financijske proizvode također će omogućiti ESMA-i da izvrši daljnje radnje na kvaliteti podataka, omogućujući širi obuhvat klasa imovine u odnosu na prvotno objavljenu objavu u travnju.

Obveznice -  U odnosu na obveznice koje se prilagođavaju novim izračunima prije i poslije trgovanja za pragove LIS i SSM, radi se o postupku koji su sudionici na tržištu već proveli prethodne godine i stoga nema potrebe za provođenjem dodatnih IT projekata vezano uz prilagodbe povezanih sustava. Stoga ESMA smatra da bi odgađanje primjene ovih rezultata samo po sebi predstavljalo određene rizike i moglo bi čak stvoriti dodatna operativna opterećenja za sve sudionike na tržištu koji su ih već planirali jer se radi o standardnom procesu kao i kada su u pitanju izračuni transparentnosti za dionice. Slijedom toga, objava i primjena godišnjeg izračuna transparentnosti za obveznice ostaje nepromijenjena, a novi pragovi primjenjivat će se od 1. lipnja 2020. godine.

ESMA će zajedno s nacionalnim nadležnim tijelima nastaviti pažljivo nadzirati situaciju i poduzimati ili preporučiti sve potrebne mjere za ublažavanje utjecaja COVID-19 na financijsku stabilnost, uredno funkcioniranje EU tržišta te zaštitu ulagatelja.

Tekst priopćenja i integralni sadržaj Javne objave dostupan je na ESMA internetskim stranicama.