ESMA izdala Javnu objavu o računovodstvenom utjecaju COVID-19 na izračun očekivanih kreditnih gubitaka sukladno MSFI 9

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) izdalo je Javnu objavu  u cilju osiguranja dosljedne primjene odrednica relevantnog MSFI 9 u izvanrednim okolnostima koje su pod utjecajem COVID-19 i posljedično izvanrednih mjera koje donose vlade pojedinih zemalja članica kako bi minimizirali ekonomske učinke pandemije.

Spomenute mjere uključuju i moratorije na otplate kredita koji imaju utjecaj na izračune očekivanih kreditnih gubitaka s obzirom na odredbe IFRS 9.

Imajući u vidu da će u nadolazećem razdoblju izdavatelji objavljivati godišnje i druge periodičke financijske izvještaje, ovom Javnom objavom se želi pružiti vodilja izdavateljima i revizorima vezano uz primjenu standarda IFRS 9 Financijski instrumenti, posebno vezano uz izračune očekivanih kreditnih gubitaka i povezanih obveza objave informacija

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) je također izdalo povezanu Objavu vezanu uz prudencijalni okvir i računovodstvene implikacije COVID-19. Ove dvije objave su međusobno usklađene vezano uz financijsko izvještavanje.

Skrećemo pažnju kako izdavatelji moraju pridati posebnu pozornost na razgraničavanje mjera koje su poduzete kao posljedica utjecaja COVID-19 na poslovanje uključenih dionika, te mjera koje su poduzete neovisno o utjecaju virusa, odnosno kao rezultat privremenih problema s likvidnošću klijenata neovisno o samom virusu.

U slučaju kada posebne mjere nisu previđene odrednicama MSFI 9, izdavatelji su dužni razviti vlastite računovodstvene politike u skladu s MRS-om 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške. S obzirom na značajan utjecaj profesionalne prosudbe u ovoj situaciji, naglašava se kako je potrebno odrediti je li promjena značajna uzimajući u obzir kako se radi o privremenoj mjeri vezanoj uz utjecaj COVID-19 i značajnost utjecaja na neto ekonomsku vrijednost zajma.

Navedenu računovodstvenu politiku je potrebno javno objaviti.

Napominjemo da mjere koje su poduzete od strane vlada država članica ne znače nužno automatski porast kreditnog rizika. Odnosno, vrijeme moratorija kao rezultata poduzetih mjere država članica ne znači nužno negativan utjecaj na kreditni rizik vezan uz pojedini zajam. Pritom je važno uzeti u obzir kratkoročnost donesenih mjera i utjecaja virusa u odnosu na dugoročnost životnog vijeka financijskog instrumenta. Navedene mjere uključuju i garancije dane financijskim institucijama.

Na kraju, izuzetno je važna pravovremena objava o svim utjecajima COVID-19 u skladu s odrednicama MSFI 7 Financijski instrumenti: Objave. Navedeno se odnosi na godišnje financijske izvještaje, ali posebice i na ispodgodišnje financijske izvještaje imajući u vidu pravovremenost informiranja svih interesnih skupina.
Hanfa podupire  stajalište iz ove Javne objave te će se istim voditi i u svojim nadzornim aktivnostima u narednom razdoblju.

Tekst priopćenja i integralni sadržaj javne objave dostupan je na ESMA internetskim stranicama