EIOPA objavila Priopćenje za javnost o regulatornom tretmanu programa temeljenih na reosiguranju u odnosu na COVID-19 i kreditno osiguranje

Objavljeno: 30. srpnja 2020.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 21. srpnja 2020. Priopćenje za javnost o regulatornom tretmanu programa temeljenih na reosiguranju u odnosu na COVID-19 i kreditno osiguranje.

EIOPA u Priopćenju za javnost pojašnjava na koji način bi se, u odnosu na regulatorni okvir Solventnost II, nadzorna tijela i društva za (re)osiguranje trebala odnositi prema izvanrednim programima prijenosa rizika na vlade država članica Europske unije koji se temelje na reosiguranju, a koji su uvedeni na temelju izvanredne situacije u skladu s Privremenim okvirom Europske komisije za mjere dokapitalizacije i kreditiranja podređenim dugom radi daljnje potpore gospodarstvu u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 usvojenim 19. ožujka 2020. godine.

S obzirom na različitosti nacionalnih programa u području kreditnog osiguranja koje su države članice Europske unije uvodile u odnosu na Privremeni okvir, EIOPA ovim Priopćenjem za javnost nastoji istaknuti niz preporuka nadzornim tijelima kako bi osigurala jednakost tržišnih uvjeta i postupanja prema različitim izvanrednim programima prijenosa rizika osiguranja na vlade država članica Europske unije koji u osnovi stvaraju iste ekonomske posljedice kao tradicionalni programi reosiguranja.

Priopćenje za javnosti o regulatornom tretmanu programa temeljenih na reosiguranju u odnosu na COVID-19 i kreditno osiguranje dostupno je na internetskoj stranici EIOPA-e putem sljedeće poveznice:

https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/supervisory_statements/supervisory-statement-sii-recognition-schemes-based-on-reinsurance-covid19-credit-insurance.pdf