EIOPA objavila Priopćenje za javnost o nadzornom izvještavanju prema Direktivi Solventnost II u kontekstu bolesti COVID-19

Objavljeno: 31. srpnja 2020.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 27. srpnja 2020. Priopćenje za javnost o nadzornom izvještavanju prema Direktivi Solventnost II u kontekstu bolesti COVID-19.

Slijedeći svoje preporuke od 20. ožujka 2020. o godišnjim i tromjesečnim rokovima izvještavanja i objavljivanja, EIOPA smatra da bi društva za osiguranje i društva za reosiguranje trebala biti u stanju ispuniti rokove izvještavanja predviđene u regulatornom okviru Solventnosti II.

U kontekstu trenutačnih okolnosti, od najveće je važnosti nastaviti pružati okvir za dosljedne nadzorne pristupe i osigurati da sva nadležna tijela i EIOPA dobiju pravovremene tromjesečne informacije. Stoga je opći cilj ovog Priopćenja za javnost poticanje usklađenosti i dosljednih nadzornih pristupa u državama članicama.

U skladu s navedenim, očekuje se da će društva za osiguranje i društva za reosiguranje izvještavati na Solventnost II pojedinačnom tromjesečnom obrascu za vlastita sredstva (S.23.01) s referentnim datumom između 30. lipnja i 31. prosinca 2020., o izračunatom potrebnom solventnom kapitalu (ako je dostupan na referentni datum) ili barem njegovoj procjeni na referentni datum svakog tromjesečja umjesto posljednjeg izračunatog iznosa kako je navedeno u Uputama za provedbu tehničkih standarda.

EIOPA također potiče nadležna tijela da informacije dobivene kvartalno dostavljaju EIOPA-i najkasnije u roku od dva tjedna po njihovu primitku kako bi EIOPA mogla pravovremeno nadgledati situaciju.

Priopćenje za javnost o nadzornom izvještavanju prema direktivi Solventnost II u kontekstu bolesti COVID-19 dostupno je na internetskoj stranici EIOPA-e putem sljedeće poveznice:

https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-statement-solvency-ii-supervisory-reporting-context-covid-19-0_en