EIOPA objavila preporuke nacionalnim nadležnim tijelima na temelju testiranja otpornosti na stres provedenog u 2018. godini

Vijest objavljena: 30.4.2019.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je dana 26. travnja 2019. preporuke nacionalnim nadležnim tijelima koje se odnose na rizike i ranjivosti koje su prepoznate tijekom testiranja otpornosti na stres provedenog u 2018. godini.

EIOPA je analizirala rezultate testiranja na razini pojedine grupe osiguratelja, a zatim je definirala sljedeće kategorije preporuka:

  • ujednačenost nadzornih praksi i financijska stabilnost (preporuke 1 - 3)
  • učinkovitost i poboljšanje postupka provedbe testiranja otpornosti na stres (preporuka 4)
  • međusektorska koordinacija (preporuka 5).

Obavijest EIOPA-e s preporukama nacionalnim nadležnim tijelima na temelju testiranja otpornosti na stres provedenog u 2018. dostupna je putem sljedeće poveznice.