EIOPA objavila Pregled osiguranja na području Europe 2018

Vijest objavljena: 28.11.2018.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je dana 27.11.2018. prvo po redu izvješće o Pregledu osiguranja na području Europe.

EIOPA ovo izvješće objavljuje kao nastavak na prikupljanje i objavu statističkih podataka kako bi time pružila lako upotrebljiv i pristupačan pregled europskog sektora osiguranja. Ovo izvješće temelji se na informacijama prikupljenim putem godišnjih izvještavanja u sklopu regulative Solventnost II. Na taj način osigurava se visoka pokrivenost i konzistentnost izvještavanja podataka iz svih država Europskog gospodarskog područja.

Ovo izvješće karakteriziraju objektivnost i utemeljenost na stvarnim činjenicama i podacima te ne sadrži nikakve analize ili osvrte na politike. Njegova svrha je pružiti izrazito bitne i lako dostupne podatke na razini Europe.

Sve tablice prikazane u ovom izvješću dostupne su za preuzimanje u odvojenim excel datotekama.

Pregled osiguranja na području Europe 2018 i excel datoteke za preuzimanje dostupni su na strancima EIOPA-e ovdje.