EIOPA objavila pilot-matricu nedostatne osigurateljne zaštite od rizika prirodnih katastrofa

Objavljeno: 10. prosinca 2020.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 4.12.2020. prvu pilot-matricu nedostatne osigurateljne zaštite od prirodnih katastrofa po različitim državama članicama Europske unije. Cilj je ovog alata prikazati pokretače nedostatne osigurateljne zaštite kako bi se utvrdile mjere koje bi mogle pridonijeti umanjivanju društvenog gubitka u uvjetima prirodnih katastrofa.

U prošlosti je bilo osigurano svega 35 % ukupnih gubitaka izazvanih ekstremnim vremenskim uvjetima i klimatskim događajima diljem Europe. S obzirom na učinke klimatskih promjena, očekuje se porast gubitaka na imovini i poslovnoj djelatnosti. Takav porast rizika povezanih s klimatskim nepogodama uzrokovat će porast cijene osiguranja rizika. Promatrano u srednjem ili dugom roku, porast cijene osiguranja mogao bi dovesti do nedostupnosti ili cjenovne nepristupačnosti osigurateljnih proizvoda za stanovnike ili pravne osobe, time dovodeći do daljnjeg porasta razine nedostatne osigurateljne zaštite.

Matrica nedostatne osigurateljne zaštite prikazuje podatke o ekonomskim i osiguranim gubicima, slabostima i izloženosti te osigurateljnoj zaštiti diljem država članica Europske unije. Navedene informacije trebale bi omogućiti razborito donošenje odluka o mjerama za unaprjeđenje otpornosti društva na prirodne katastrofe. Istovremeno, matrica bi trebala olakšati podizanje svijesti o nedostatnosti osigurateljne zaštite, poticati znanstveni pristup upravljanju i donošenju odluka povezanih s nedostatnom osigurateljnom zaštitom. Takav bi pristup trebao pridonijeti utvrđivanju riskantnijih područja, pokretača nedostatne osigurateljne zaštite, ali i utvrđivanju proaktivnih i preventivnih mjera.

Pilot-matrica nedostatne osigurateljne zaštite i dokumenti tehničkih specifikacija navedenog alata dostupni su na stranicama EIOPA-e ovdje.

Radi lakšeg razumijevanja pozadine i ideje izrade ovog alata, EIOPA je pripremila i kratki informativni video dostupan ovdje.

EIOPA poziva sve zainteresirane strane na dostavu mišljenja o metodologiji i podacima koji se koriste u izradi matrice, najkasnije do 31.3.2021. godine putem upitnika dostupnog ovdje.