EIOPA objavila novo izdanje Matrice rizika na temelju podataka iz četvrtog tromjesečja 2019. godine

Objavljeno: 21. svibnja 2020.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je dana 18.5.2020. novo izdanje Matrice rizika na temelju podataka iz četvrtog tromjesečja 2019. godine. Matrica rizika ažurira se svaka tri mjeseca, a prikazuje osnovne rizike i slabosti europskog sektora osiguranja pomoću niza pokazatelja izračunatih na temelju podataka prikupljenih u postupku izvještavanja prema regulatornom okviru Solventnost II te nadopunjenih relevantnim podacima s tržišta i drugim dostupnim informacijama.

Unatoč činjenici da određeni pokazatelji prikazani u Matrici rizika ne obuhvaćaju najnovija tržišna kretanja u kontekstu pandemije bolesti Covid-19, prilikom dodjeljivanja razine rizičnosti primijenjen je prospektivan pristup, okrenut mogućim budućim događajima, koji uzima u obzir očekivano pogoršanje relevantnih pokazatelja. Na navedeni se način analizira problem trenutno visoke razine nesigurnosti na tržištu osiguranja.

Rezultati analize pokazuju da su izloženosti rizicima u europskom sektoru osiguranja porasle uslijed utjecaja pandemije na cjelokupan financijski sektor i ekonomsku aktivnost.

Pokazatelji makroekonomskih i tržišnih rizika pogoršali su se u ožujku 2020., rastući s visoke na vrlo visoku razinu. Na makroekonomsko okruženje snažno su utjecale globalne mjere zabrane kretanja ljudi i sprječavanja širenja pandemije. Procjena kretanja BDP-a ukazuje na snažan pad u prvom tromjesečju 2020., a najnovije prognoze predviđaju globalnu recesiju za 2020. godinu. Posljednje prognoze kretanja inflacije najavljuju silazni trend u sljedeća četiri tromjesečja, a sve značajnije središnje banke pokrenule su mjere pružanja podrške kroz monetarnu politiku. Financijska tržišta obilježena su rasprodajom različitih kategorija imovine, povećanom volatilnošću na obvezničkim i dioničkim tržištima, povećanjem premije za rizik i bijegom ulagača prema kvalitetnim i stabilnim ulagačkim opcijama u ožujku 2020. godine. Kreditni je rizik svih kategorija imovine rastao, posebno u slučaju CDS-ova (engl. Credit Default Swap) za državne obveznice te financijske i nefinancijske korporativne obveznice.

Rizici likvidnosti i financiranja podignuti su na visoku razinu zbog potencijalnih dodatnih opterećenja raspoložive likvidnosti društava za osiguranje u srednjem i dugom roku. Iako su pokazatelji likvidnosti društava za osiguranje u četvrtom tromjesečju 2019. uglavnom bili stabilni, očekuje se pogoršanje dijela pokazatelja kao posljedica snižavanja premije osiguranja i razine novih poslova osiguranja, kao i potencijalnog rasta razine šteta i nelikvidnosti određenih kategorija imovine.

Pokazatelji profitabilnosti i solventnosti društava za osiguranje također su bili relativno stabilni u četvrtom tromjesečju 2019., no očekuje se pad profitabilnosti i solventnosti društava s obzirom na scenarij dvostrukog učinka (engl. double-hit scenario), koji negativno utječe na obje strane bilance društava za osiguranje. Pokazatelji rizika solventnosti i profitabilnosti stoga su podignuti na visoku razinu.

Rizici specifični za djelatnost osiguranja također su podignuti na visoku razinu. Iako su oni u četvrtom tromjesečju 2019. bili pretežno stabilni, očekuju se negativni učinci smanjenja prihoda i potencijalnog povećanja razine šteta u specifičnim poslovnim linijama.

Tržišna percepcija sektora osiguranja zadržala se na srednjoj razini rizičnosti iako je primjetno njezino pogoršanje. Sektor osiguranja Europske unije postiže slabije rezultate od ostatka tržišta, kako u životnim tako i u neživotnim poslovnim linijama, a medijalni omjer cijene i zarade (engl. P/E ratio) osigurateljnih grupa izuzetih u uzorak za analizu smanjio se u odnosu na prethodno razdoblje. Rejtinzi društava za osiguranje i očekivanja njihovog kretanja ne pokazuju znakove pogoršanja od kraja ožujka 2020., no očekuje se da će se kreditna kvaliteta pogoršati.

Više informacija o navedenom dokumentu, kao i sam dokument EIOPA-ine Matrice rizika dostupni su putem sljedeće poveznice:

https://www.eiopa.europa.eu/risk-dashboard