EIOPA objavila nove setove pitanja i odgovora vezanih uz regulativu

Vijest objavljena: 4.12.2018.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je dana 3.12.2018. nove setove pitanja i odgovora vezanih uz slijedeće regulative:

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2450 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s predlošcima za podnošenje informacija nadzornim tijelima

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja