EIOPA objavila mjesečne tehničke informacije o simetričnim prilagodbama troška vlastitog kapitala u okviru Solventnosti II – ožujak 2018.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 6.4.2018. ažurirane mjesečne tehničke informacije o simetričnoj prilagodbi troška vlastitog kapitala u okviru Solventnosti II, u odnosu na stanje na kraju ožujka 2018. godine. 

Tehničke informacije dostupne su na stranicama EIOPA-e.