EIOPA objavila godišnje izvješće za 2018. godinu

Vijest objavljena: 9.7.2019.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je dana 14. lipnja 2019. godišnje izvješće za 2018. godinu, u kojem su opisane njezine aktivnosti i postignuća u protekloj godini.

U okviru svog nadzornog konvergencijskog plana za 2018./19. EIOPA je utvrdila prioritete i aktivnosti za poticanje zajedničkog pristupa nadzoru i utvrđivanja rizika za unutarnje tržište. U području nadzorne konvergencije i provođenja nadzora EIOPA-in rad uključivao je provođenje Peer Review pregleda, sudjelovanje u kolegijima nadzornih tijela kako bi se poboljšao nadzor prekograničnih grupa osiguravatelja i aktivnosti za osposobljavanje zaposlenika nacionalnih nadzornih tijela.

EIOPA je nastavila pružati svoje stručno znanje o pitanjima vezanim za regulatorni okvir Europske unije, što je uključivalo rad na reviziji direktive Solventnost II, u okviru kojeg je pružila savjete Europskoj komisiji vezano uz reviziju potrebnog solventnog kapitala.

Kao i prethodnih godina, EIOPA je nastavila pratiti razvoj događaja vezanih za postupak istupanja Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije, objavljujući mišljenja upućena nacionalnim nadzornim tijelima kako bi se osiguralo da se društva za osiguranje na vrijeme pripreme, a rizici za potrošače minimiziraju.

Digitalizacija i održivo financiranje područja su od posebnog značaja za EIOPA-u, koja je doprinijela u izradi akcijskih planova Europske komisije u području FinTech-a i održivih financija.

Tijekom cijele godine, EIOPA je usko surađivala s nacionalnim nadzornim tijelima, europskim institucijama, uključujući Europsko tijelo za bankarstvo i Europsko tijelo za vrijednosne papire i tržišta, te svojim skupinama dionika.

Godišnje izvješće EIOPA-e za 2018. dostupno je putem sljedeće poveznice

https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-publishes-its-2018-Annual-Report.aspx