EIOPA je pokrenula javnu raspravu o Smjernicama o ugovaranju izdvajanja poslovanja s pružateljima usluga u oblaku

Vijest objavljena: 9.7.2019.

Europsko tijelo za osiguranje i profesionalno mirovinsko osiguranje (EIOPA) pokrenulo je 1. srpnja 2019. savjetovanje o Smjernicama o ugovaranju izdvajanja poslovanja s pružateljima usluga u oblaku. Ove smjernice pružit će informacije sudionicima na tržištu osiguranja o tome kako se odredbe o izdvajanju navedene u Direktivi 2009/138/EZ, u Delegiranoj uredbi Komisije 2015/35 i Smjernicama EIOPA-e o sustavu upravljanja trebaju primijeniti u slučaju izdvajanja poslovanja na pružatelje usluga u oblaku. Javna rasprava otvorena je do ponedjeljka, 30. rujna 2019. godine.

U skladu sa svojim doprinosom akcijskom planu o FinTech-u Europske komisije i uzimajući u obzir rezultate četvrtog okruglog stola InsurTech-a o korištenju računarstva u oblaku od strane društava za (re)osiguranje, EIOPA je razvila ove smjernice namijenjene društvima za (re)osiguranje, kao i nacionalnim nadzornim tijelima sa sljedećim ciljevima:

  • pružiti pojašnjenje i transparentnost sudionicima na tržištu izbjegavajući potencijalne regulatorne arbitraže
  • poticati nadzornu konvergenciju u odnosu na očekivanja i procese primjenjive u odnosu na izdvajanje poslovanja s pružateljima usluga u oblaku

Primjena izdvajanja poslovanja s pružateljima usluga u oblaku uobičajena je praksa za sve financijske subjekte, a ne samo za društva za osiguranje i društva za reosiguranje. Štoviše, glavni povezani rizici slični su u svim sektorima. U skladu s navedenim, pri izradi ovih smjernica EIOPA je također razmotrila najnovije smjernice koje je objavilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

Smjernice EIOPA-e pokrivaju sljedeća područja:

  • kriterije za razlikovanje trebaju li se usluge u oblaku razmatrati u okviru izdvajanja procesa
  • načela i elemente upravljanja izdvajanja u oblaku, uključujući zahtjeve za dokumentacijom i popis informacija koje je potrebno dostaviti u obavijesti nadzornim tijelima
  • analize koje je potrebno provesti prije izdvajanja u oblak, uključujući procjenu značajnosti, procjenu rizika i dubinsku analizu pružatelja usluga izdvajanja u oblak
  • ugovorne zahtjeve
  • upravljanje pravima pristupa i revizije; sigurnost podataka i sustava; podizdvajanje, nadzor izdvajanja u oblaku i izlaznih strategija
  • osnovne upute nacionalnim nadzornim tijelima o nadzoru sporazuma o izdvajanju u oblaku, uključujući, gdje je primjenjivo, grupe osiguratelja.

Rok za sudjelovanje u javnoj raspravi je ponedjeljak, 30. rujna 2019. u 23,59 sati, a ista je dostupna na sljedećoj poveznici:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Consultation_Cloud_GL_2019