EIOPA je objavila Mišljenje o praktičnoj provedbi zajedničkog okvira za procjenu rizika i transparentnost institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (IORP-a)

12.8.2019.

Europsko tijelo za osiguranje i profesionalno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 10. srpnja 2019. Mišljenje o praktičnoj provedbi zajedničkog okvira za procjenu rizika i transparentnost institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (IORP-a).

EIOPA je u svom Mišljenju institucijama Europske unije iskazala stav kako bi uvođenje zajedničkog okvira bilo korisno u dopunjavanju nacionalnih regulatornih okvira za IORP-e. Zajednički okvir osigurao bi objektivan i transparentan prikaz financijskog stanja IORP-a i pružio bi sveobuhvatan prikaz u kojoj se mjeri očekivane mirovine oslanjaju na financijsku imovinu kao i na sudjelovanje pokrovitelja, mirovinske programe za zaštitu mirovina i umanjenja mirovina. Informacije koje pruža zajednički okvir također bi omogućile bolje razumijevanje rizika i ranjivosti IORP-a, doprinoseći njihovoj otpornosti i održivosti i poboljšavajući zaštitu članova i korisnika.

Cilj ovog mišljenja je promicanje konzistentnih nadzornih praksi pružanjem smjernica o praktičnoj provedbi zajedničkog okvira kao alata za procjenu rizika. Zajednički okvir sadrži sveobuhvatna načela i tehničke specifikacije koje na dobrovoljnoj osnovi mogu koristiti nadzorna tijela i IORP-i. Također, cilj mu je i olakšati proporcionalni nadzor IORP-a i nadzor nad IORP-ima utemeljen na riziku. U tom kontekstu, nadzorna tijela mogu uzeti u obzir nacionalne specifičnosti IORP sektora kako bi odredila zahtjeve potrebne za provedbu ovog Mišljenja uzimajući u obzir pristup temeljen na riziku i proporcionalan pristup.

Kako bi se olakšala praktična provedba zajedničkog okvira, ovom Mišljenju pridodani su:

Prilog 1. koji sadrži načela i tehničke specifikacije za IORP-e vezano uz vrednovanje bilance zajedničkog okvira i za provođenje izračuna standardiziranih procjena rizika (SRA). EIOPA je prilagodila širok opis zajedničkog okvira u Mišljenju institucijama Europske unije, kako bi pružila detaljnije tehničke specifikacije, i gdje je to moguće, pojednostavljenja, nadovezujući se na tehničke specifikacije za vrednovanje zajedničke bilance u testovima otpornosti na stres IORP-a i za kvantitativnu procjenu daljnjeg rada na solventnosti IORP-a. Ova prilagodba ne mijenja sadržaj navedenih dokumenata, ali ima namjeru pružiti sve relevantne tehničke informacije u jednom dokumentu s ujednačenom strukturom

tablica koja sadrži krivulje nerizičnih kamatnih stopa i inflacije za relevantne valute na kraju godine, kao i krivulje kamatnih stopa u stresnim uvjetima i inflacije za potrebe SRA pod modula kamatnog rizika i vrijednosti simetrične prilagodbe za potrebe SRA pod modula rizika vlasničkog kapitala. EIOPA će ažurirati ovu datoteku svake godine;

pomoćna tablica za IORP-e u svrhu vrednovanja sudjelovanja pokrovitelja i mirovinskih programa za zaštitu mirovina korištenjem pojednostavljenja navedenih u Prilogu 1;

tablica za izračun, koja bi trebala pomoći IORP-ima u izračunu, uključujući i ponuđena pojednostavljenja i agregiranje SRA (pod) modula

Mišljenje i dodatna dokumentacija dostupni su na sljedećim poveznicama:

https://eiopa.europa.eu/Publications/Opinions/Opinion%20on%20the%20practical%20implementation%20of%20the%20common%20framework%20for%20risk%20assessment%20and%20transparency%20of%20IORPs.pdf

https://eiopa.europa.eu/Publications/Opinions/Annex%20to%20Opinion%20%28EIOPA-BoS-19-246%29%20Technical%20specifications.pdf

https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-opinions