EIOPA je objavila Mišljenje o nadzoru upravljanja operativnim rizicima s kojima se susreću institucije za strukovno mirovinsko osiguranje (IORP-i)

12.8.2019.

Europsko tijelo za osiguranje i profesionalno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 10. srpnja 2019. Mišljenje o nadzoru upravljanja operativnim rizicima s kojima se susreću institucije za strukovno mirovinsko osiguranje (IORP-i).

Direktiva IORP II uvela je nove zahtjeve za IORP-e, kao što su uspostavljanje učinkovitog sustava upravljanja rizicima te procjenu operativnih rizika u sklopu vlastite procjene rizika. U postupku nadzora nadzorna tijela obvezna su ocijeniti rizike s kojima se susreću IORP-i te njihovu sposobnost procjene i upravljanja tim rizicima.

Cilj ovog Mišljenja je promicanje dosljednih nadzornih praksi pružajući nadzornim tijelima smjernice o nadzoru upravljanja operativnim rizicima od strane IORP-a, uključujući procjenu i upravljanje rizicima izdvajanja poslova ili funkcija i kibernetičkim rizicima.

Ovo mišljenje nadalje želi olakšati nadzor temeljen na riziku i proporcionalan nadzor nad IORP-ima. U tom bi kontekstu nadzorna tijela mogla uzeti u obzir nacionalne posebnosti IORP sektora za utvrđivanje zahtjeva potrebnih za provedbu ovog Mišljenja s obzirom na pristup temeljen na riziku i proporcionalni pristup.

Mišljenje je dostupno na sljedećoj poveznici:

https://eiopa.europa.eu/Publications/Opinions/Opinion%20on%20the%20supervision%20of%20the%20management%20of%20operational%20risks%20faced%20by%20IORPs.pdf