EIOPA je objavila Mišljenje o nadzoru upravljanja okolišnim, socijalnim i upravljačkim rizicima s kojima se susreću institucije za strukovno mirovinsko osiguranje (IORP-i)

12.8.2019.

Europsko tijelo za osiguranje i profesionalno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 10. srpnja 2019. Mišljenje o nadzoru upravljanja okolišnim, socijalnim i upravljačkim rizicima s kojima se susreću institucije za strukovno mirovinsko osiguranje (IORP-i).

Direktiva IORP II zahtijeva da IORP-i uzimaju u obzir okolišne, socijalne i upravljačke (ESG) faktore i rizike u sljedećim područjima:

  • sustavu upravljanja
  • politikama ulaganja
  • sustavu upravljanja rizicima i procjeni vlastitih rizika te
  • informacijama koje je potrebno pružiti potencijalnim članovima.

Cilj ovog Mišljenja je promicanje dosljednih nadzornih praksi pružajući nadzornim tijelima smjernice o nadzoru upravljanja IORP-a ESG rizicima putem njihovog sustava upravljanja rizikom i procjene vlastitih rizika.

Mišljenje je dostupno na sljedećoj poveznici:

https://eiopa.europa.eu/Publications/Opinions/Opinion%20on%20the%20supervision%20of%20ESG%20risks%20faced%20by%20IORPs.pdf