EIOPA-ino Godišnje izvješće za 2020.

Objavljeno: 01. srpnja 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je Godišnje izvješće za 2020. godinu, u kojem navodi svoje aktivnosti i postignuća u protekloj godini.

U godini koju je obilježila epidemija bolesti COVID-19 EIOPA je imala ključnu ulogu u osiguranju i nadzoru mirovina u Europi.

Aktivnosti EIOPA-e povezane s bolesti COVID-19 sezale su od uvođenja hitnih mjera kako bi se sektorskoj industriji omogućilo da se usredotoči na kontinuitet poslovanja i obveze prema ugovarateljima i korisnicima osiguranja do pružanja informacija izravno potrošačima o tome što bi trebali očekivati od svojeg društva za osiguranje. Osim toga, u području financijske stabilnosti EIOPA je objavila Izvješće o politici distribucije dividendi i politici varijabilnih primitaka u kontekstu pandemije.

U području zaštite potrošača EIOPA je nastavila jačati svoj rad u području poslovnog nadzora, uključujući definiranje pristupa nadzoru ispunjavanja zahtjeva za praćenje i upravljanje proizvodima (POG).

Ključno postignuće u nadzoru osiguranja bilo je objavljivanje mišljenja o reviziji Solventnosti II, koje je odražavalo uravnotežen pristup uzimajući u obzir trenutačnu situaciju, uključujući učinak bolesti COVID-19 na sektor osiguranja.

Što se tiče financijske stabilnosti, u 2020. godini EIOPA je usredotočila svoj napor na praćenje i ublažavanje učinaka pandemije bolesti COVID-19. Primjeri rada na tom području uključivali su izjavu o politikama raspodjele dividendi i varijabilnih primitaka u kontekstu pandemije, nadzornu ploču rizika te redovito praćenje i izvješćivanje o financijskoj stabilnosti.

Postignut je napredak u području mirovina, posebno dovršavanjem Uredbe o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP), a godinu je obilježio i daljnji rad na području nadzorne ploče za mirovine i sustava praćenja mirovina.

Pandemija bolesti COVID-19 ubrzala je uporabu digitalne tehnologije od strane potrošača i poduzeća te je EIOPA nastavila s radom na tom području, gdje je glavni cilj omogućiti potrošačima sigurno korištenje digitalnih inovacija.

Također je postignut znatan napredak u području održivog financiranja, uključujući potporu razvoju taksonomije EU-a i niza aktivnosti u području klimatskih promjena.

Gledajući unaprijed, uloga osiguravatelja i mirovinskih fondova u gospodarskom oporavku od pandemije ne može se podcijeniti jer će oba sektora igrati važnu ulogu u poticanju zelenih i digitalnih tranzicija i poticanju Unije tržišta kapitala. EIOPA će stoga nastaviti podržavati te prioritete i u sljedećoj godini.

Tekst EIOPA-ina Godišnjeg izviješća za 2020. godinu dostupan je ovdje.